Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0422

2008/422/EF: Rådets afgørelse af 5. juni 2008 om afklassificering af den del af Sirenehåndbogen, der er vedtaget af Schengeneksekutivkomitéen, som er nedsat ved bestemmelserne i artikel 132 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 (1990-Schengenkonventionen)

OJ L 149, 7.6.2008, p. 78–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 94 - 94

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/422/oj

7.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 149/78


RÅDETS AFGØRELSE

af 5. juni 2008

om afklassificering af den del af Sirenehåndbogen, der er vedtaget af Schengeneksekutivkomitéen, som er nedsat ved bestemmelserne i artikel 132 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 (1990-Schengenkonventionen)

(2008/422/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 207, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2003/19/EF af 14. oktober 2002 om afklassificering af visse dele af Sirenehåndbogen, der er vedtaget af Schengeneksekutivkomitéen, som er nedsat ved konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 (1) afklassificerede Rådet visse dele af Sirenehåndbogen og nedklassificerede del 2.3 i Sirenehåndbogen samt bilag 1, 2, 3, 4, 5 og 6 hertil til klassificeringen »RESTREINT UE«.

(2)

Den seneste udgave af Sirenehåndbogen, som den findes i Kommissionens beslutning 2006/757/EF (2) og Kommissionens afgørelse 2006/758/EF (3) af 22. september 2006 om ændring af Sirenehåndbogen, indeholder ikke nogen bestemmelse, der svarer til del 2.3, som den forelå, da afgørelse 2003/19/EF blev vedtaget.

(3)

Ved afgørelse 2007/473/EF af 25. juni 2007 om afklassificering af visse dele af Sirenehåndbogen, der er vedtaget af Schengeneksekutivkomitéen, som er nedsat ved konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 (4) afklassificerede Rådet bilag 2 og 5 til Sirenehåndbogen.

(4)

Rådet finder det nu hensigtsmæssigt at afklassificere endnu en del af Sirenehåndbogen.

(5)

Klassificeringen af bilag 1, 3 og 6 til Sirenehåndbogen bør fortsat være »RESTREINT UE« —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag 4 til Sirenehåndbogen afklassificeres.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 5. juni 2008.

På Rådets vegne

D. MATE

Formand


(1)  EUT L 8 af 14.1.2003, s. 34.

(2)  EUT L 317 af 16.11.2006, s. 1.

(3)  EUT L 317 af 16.11.2006, s. 41.

(4)  EUT L 179 af 7.7.2007, s. 52.


Top