Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1226

Kommissionens forordning (EF) nr. 1226/2007 af 17. oktober 2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

OJ L 277, 20.10.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1226/oj

20.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1226/2007

af 17. oktober 2007

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1038/2007 (2), særlig artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 2368/2002 skal Kommissionen i bilag III føre en liste over fællesskabsmyndigheder.

(2)

Bulgarien har udpeget en fællesskabsmyndighed og har underrettet Kommissionen herom. Kommissionen har konkluderet, at der er afgivet tilstrækkelig dokumentation for, at denne myndighed med sikkerhed, rettidigt, effektivt og på passende måde kan udføre de opgaver, der kræves i henhold til kapitel II, III og V i forordning (EF) nr. 2368/2002.

(3)

De foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, som er nedsat i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 2368/2002.

(4)

Bilag III bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 2368/2002 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Benita FERRERO-WALDNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 28.

(2)  EUT L 238 af 11.9.2007, s. 23.


BILAG

»BILAG III

Liste over medlemsstaternes kompetente myndigheder og deres opgaver som omhandlet i artikel 2 og 19

BELGIEN

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tlf. (32-3) 206 94 70

Fax (32-3) 206 94 90

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

I Belgien foretages den ved forordning (EF) nr. 2368/2002 foreskrevne kontrol af import og eksport af uslebne diamanter og toldbehandlingen kun hos:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BULGARIEN

Ministry of Finance

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Tlf. (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15

Fax (359-2) 98 12 498

E-mail: extfin@minfin.bg

TJEKKIET

I Tjekkiet foretages den ved forordning (EF) nr. 2368/2002 foreskrevne kontrol af import og eksport af uslebne diamanter og toldbehandlingen kun hos:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tlf. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, mobil (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

TYSKLAND

I Tyskland foretages den ved forordning (EF) nr. 2368/2002 foreskrevne kontrol af import og eksport af uslebne diamanter, herunder udstedelse af fællesskabscertifikater, kun hos følgende myndighed:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tlf. (49-6781) 56 27-0

Fax (49-6781) 56 27-19

E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Med henblik på denne forordnings artikel 5, stk. 3, artikel 6, 9, 10, 14, stk. 3, artikel 15 og 17, især vedrørende de særlige krav om indberetning til Kommissionen, skal følgende myndighed fungere som kompetent tysk myndighed:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

Tlf. (49-6321) 89 43 49

Fax (49-6321) 89 48 50

E-mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

RUMÆNIEN

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Strada Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1

București, România

Cod poștal 010295

Tlf. (40-21) 3184635, 3129890, 3121275

Fax (40-21) 3184635, 3143462

www.anpc.ro

DET FORENEDE KONGERIGE

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tlf. (44-207) 008 6903

Fax (44-207) 008 3905

E-mail: GDO@gtnet.gov.uk«


Top