Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0286

Kommissionens forordning (EF) nr. 286/2007 af 16. marts 2007 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2007 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. april til 30. juni 2007

OJ L 78, 17.3.2007, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/286/oj

17.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 78/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 286/2007

af 16. marts 2007

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2007 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. april til 30. juni 2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1458/2003 af 18. august 2003 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for bestemte svinekødsprodukter (1), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for andet kvartal 2007, vedrører mængder, der er mindre end de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. april til 30. juni 2007, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 1458/2003, imødekommes som anført i bilag.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. marts 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 208 af 19.8.2003, s. 3. Ændret ved forordning (EF) nr. 341/2005 (EUT L 53 af 26.2.2005, s. 28).


BILAG

Løbenummer

Procentsats for accept af forelagte importlicensansøgninger for perioden fra 1. april til 30. juni 2007

09.4038

100

09.4039

100

09.4071

09.4072

09.4073

09.4074

»—«

:

Kommissionen har ikke modtaget nogen ansøgning om licens.


Top