EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0035

Kommissionens direktiv 2006/35/EF af 24. marts 2006 om ændring af bilag I-IV til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

OJ L 88, 25.3.2006, p. 9–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 300–303 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 79 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 79 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 111 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/35/oj

25.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 88/9


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/35/EF

af 24. marts 2006

om ændring af bilag I-IV til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2, litra c),

efter høring af de berørte medlemsstater, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2000/29/EF fastlægges visse foranstaltninger til beskyttelse mod indslæbning i medlemsstaterne af skadegørere på planter eller planteprodukter fra andre medlemsstater eller fra tredjelande. Direktivet indeholder desuden bestemmelser om anerkendelse af visse områder som beskyttede zoner.

(2)

Af oplysninger, Portugal har fremlagt, fremgår det, at Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) nu forekommer i regionen Alentejo og i visse kommuner i regionen Ribatejo e Oeste. De pågældende dele af Portugals område bør derfor ikke længere anerkendes som beskyttet zone med hensyn til den pågældende skadegører.

(3)

Af oplysninger fra Slovenien fremgår det, at Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu forekommer i regionerne Gorenjska og Maribor. De pågældende regioner bør derfor ikke længere anerkendes som beskyttet zone med hensyn til Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(4)

Af oplysninger fra Slovakiet fremgår det, at Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu forekommer i visse kommuner i regionerne Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava og Trebišov. De pågældende kommuner bør derfor ikke længere anerkendes som beskyttet zone med hensyn til Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(5)

Af oplysninger, Italien har fremlagt, fremgår det, at Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu forekommer i visse dele af landets område. De pågældende dele af Italiens område bør derfor ikke længere anerkendes som beskyttet zone med hensyn til Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(6)

Af oplysninger, Litauen har fremlagt, fremgår det, at beet necrotic yellow vein virus nu forekommer i landet. Litauen bør derfor ikke længere anerkendes som beskyttet zone med hensyn til beet necrotic yellow vein virus.

(7)

De relevante bilag til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I-IV til direktiv 2000/29/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. april 2006 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. maj 2006.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/14/EF (EUT L 34 af 7.2.2006, s. 24).


BILAG

I bilag I-IV til direktiv 2000/29/EF foretages følgende ændringer:

(1)

Bilag I, del B, ændres således:

a)

I punkt a), 1, affattes ordene i parentes efter »P« således:

»Azorerne, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (kommunerne Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche og Torres Vedras) og Trás-os-Montes«.

b)

I punkt b), 1, udgår »LT«.

(2)

Bilag II, del B, ændres således:

I punkt b), 2, højre kolonne:

a)

indsættes »(undtagen det provinsområde, der ligger nord for hovedvej 9 — Via Emilia)« efter hvert af ordene »Forli-Cesena« og »Rimini«

b)

udgår ordene »Trentino-Alto Adige: den selvstyrende provins Trento«

c)

indsættes følgende efter ordet »SI«: »(undtagen regionerne Gorenjska og Maribor)«

d)

indsættes følgende efter ordet »SK«: »(undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto og Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)«.

(3)

Bilag III, del B, ændres således:

I punkt 1 og 2, højre kolonne:

a)

indsættes »(undtagen det provinsområde, der ligger nord for hovedvej 9 — Via Emilia)« efter hvert af ordene »Forli-Cesena« og »Rimini«

b)

udgår ordene »Trentino-Alto Adige: den selvstyrende provins Trento«

c)

indsættes følgende efter ordet »SI«: »(undtagen regionerne Gorenjska og Maribor)«

d)

indsættes følgende efter ordet »SK«: »(undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto og Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)«.

(4)

Bilag IV, del B, ændres således:

a)

I punkt 20.1, højre kolonne, udgår »LT«.

b)

I punkt 20.2, højre kolonne, udgår »LT«.

c)

I punkt 21, højre kolonne, udgår ordene »Trentino-Alto Adige: den selvstyrende provins Trento«

d)

I punkt 21 og 21.3, højre kolonne:

1)

indsættes »(undtagen det provinsområde, der ligger nord for hovedvej 9 — Via Emilia)« efter hvert af ordene »Forli-Cesena« og »Rimini«

2)

indsættes følgende efter ordet »SI«: »(undtagen regionerne Gorenjska og Maribor)«

3)

indsættes følgende efter ordet »SK«: »(undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto og Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov)«.

e)

I punkt 22, højre kolonne, udgår »LT«.

f)

I punkt 23, højre kolonne, udgår »LT«.

g)

I punkt 24.1, 24.2 og 24.3, højre kolonne:

affattes ordene i parentes efter »P« således: »Azorerne, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (kommunerne Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche og Torres Vedras) og Trás-os-Montes«.

h)

I punkt 25, højre kolonne, udgår »LT«.

i)

I punkt 26, højre kolonne, udgår »LT«.

j)

I punkt 27.1, højre kolonne, udgår »LT«.

k)

I punkt 27.2, højre kolonne, udgår »LT«.

l)

I punkt 30, højre kolonne, udgår »LT«.


Top