Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1208(02)

Rådets afgørelse af 28. november 2006 om udnævnelse af en suppleant til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

OJ C 298, 8.12.2006, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

8.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 298/2


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. november 2006

om udnævnelse af en suppleant til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

(2006/C 298/02)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (1), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse af 3. juni 2002 (2) og 29. april 2004 (3) udnævnte Rådet medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for perioden indtil den 2. juni 2005; denne periode er blevet forlænget i henhold til artikel 1, stk. 5, i forordning nr. 1112/2005.

(2)

Der er blevet en plads som suppleant i kategorien regeringsrepræsentanter ledig i den pågældende bestyrelse, efter at Bo BARREFELT er trådt tilbage.

(3)

Den svenske regering har foretaget en indstilling med henblik på besættelse af den plads, der er blevet ledig —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI udnævnes til suppleant til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur som efterfølger for Bo BARREFELT for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil der er indsat en ny bestyrelse i overensstemmelse med artikel 1, stk. 5, i forordning nr. 1112/2005.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2006.

På Rådets vegne

E. HEINÄLUOMA

Formand


(1)  EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1643/95 (EFT L 156 af 7.7.1995, s. 1) og forordning (EF) nr. 1112/2005 (EUT L 184 af 15.7.2005, s. 5).

(2)  EFT C 161 af 5.7.2002, s. 5.

(3)  EUT C 116 af 30.4.2004, s. 16.


Top