Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1208(01)

Rådets afgørelse af 7. november 2006 vedrørende den holdning, som Fællesskabet skal indtage i Det Internationale Råd for Tropisk Træ, om forlængelse af den internationale overenskomst om tropisk træ af 1994

OJ C 298, 8.12.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 84 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 84 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 69 - 69

In force

8.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 298/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 7. november 2006

vedrørende den holdning, som Fællesskabet skal indtage i Det Internationale Råd for Tropisk Træ, om forlængelse af den internationale overenskomst om tropisk træ af 1994

(2006/C 298/01)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den internationale overenskomst om tropisk træ af 1994 blev undertegnet og bragt i midlertidig anvendelse af Fællesskabet ved Rådets afgørelse 96/493/EF (2).

(2)

I januar 2006 blev der inden for UNCTAD indgået en overenskomst til afløsning af den internationale overenskomst om tropisk træ af 1994.

(3)

Den internationale overenskomst om tropisk træ af 1994 forbliver i kraft indtil den 31. december 2006, medmindre Det Internationale Råd for Tropisk Træ i overensstemmelse med artikel 46, stk. 3, træffer afgørelse om at forlænge den ud over denne dato, indtil den afløsende overenskomst træder i kraft.

(4)

En forlængelse af overenskomsten er i Fællesskabets interesse.

(5)

Det Europæiske Fællesskabs holdning i Det Internationale Råd for Tropisk Træ bør fastlægges —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det Europæiske Fællesskabs holdning i Det Internationale Råd for Tropisk Træ er at stemme for en forlængelse af den internationale overenskomst om tropisk træ af 1994, indtil den afløsende overenskomst af 2006 træder midlertidigt eller endeligt i kraft.

Artikel 2

Det Europæiske Fællesskab vil arbejde for en afgørelse truffet af Det Internationale Råd for Tropisk Træ, som sigter mod at begrænse varigheden af forlængelsen af den internationale overenskomst om tropisk træ af 1994, eller hvorved der indføres en revisionsklausul.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2006.

På Rådets vegne

E. HEINÄLUOMA

Formand


(1)  Dok. 12953/06 — KOM(2006) 469 endelig.

(2)  EFT L 208 af 17.8.1996, s. 1.


Top