Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0925

2006/925/EF: Kommissionens beslutning af 13. december 2006 om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Canada, New Zealand og USA (meddelt under nummer K(2006) 6441) (EØS-relevant tekst)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 50–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 819–820 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 147 - 148
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 147 - 148

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/925/oj

14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/50


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. december 2006

om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Canada, New Zealand og USA

(meddelt under nummer K(2006) 6441)

(EØS-relevant tekst)

(2006/925/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 92/452/EØF af 30. juli 1992 om opstilling af lister over embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam, der i tredjelande er godkendt til udførsel af koembryoner til Fællesskabet (2), fastsættes det, at medlemsstaterne kun kan indføre embryoner fra tredjelande, hvis de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret af embryonindsamlingsteam, som er anført på listen i nævnte beslutning.

(2)

Canada har anmodet om, at der tilføjes et nyt embryonproduktionsteam til listen for så vidt angår registreringerne for dette land.

(3)

New Zealand har anmodet om, at navnet på et center ændres for så vidt angår registreringerne for dette land.

(4)

USA har anmodet om, at nogle oplysninger vedrørende visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam ændres for så vidt angår registreringerne for dette land.

(5)

Canada, New Zealand og USA har givet garantier for, at de relevante bestemmelser i direktiv 89/556/EØF er overholdt, og at de pågældende embryonindsamlingsteam er officielt godkendt af disse landes veterinærmyndigheder med henblik på udførsel til Fællesskabet.

(6)

Beslutning 92/452/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 92/452/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/60/EF (EUT L 31 af 3.2.2006, s. 24).

(2)  EFT L 250 af 29.8.1992, s. 40. Senest ændret ved beslutning 2006/706/EF (EUT L 291 af 21.10.2006, s. 40).


BILAG

I bilaget til beslutning 92/452/EØF foretages følgende ændringer:

a)

Følgende linje vedrørende Canada indsættes:

»CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard«

b)

Linjen vedrørende New Zealands embryonindsamlingsteam nr. NZEB11 affattes således:

»NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock«

c)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 02TX107 E1428 affattes således:

»US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman«

d)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 99TX104 E874 affattes således:

»US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller«

e)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 96TX088 E928 affattes således:

»US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller«

f)

Linjen vedrørende USA's embryonindsamlingsteam nr. 91TX012 E948 affattes således:

»US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr Sam Castleberry«


Top