EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0596

2006/596/EF: Kommissionens beslutning af 4. august 2006 om opstilling af en liste over medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden i perioden 2007-2013 (meddelt under nummer K(2006) 3479)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 28–29 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 28 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/596/oj

6.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 243/47


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. august 2006

om opstilling af en liste over medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden i perioden 2007-2013

(meddelt under nummer K(2006) 3479)

(2006/596/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (1), særlig artikel 5, stk. 3, og artikel 8, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1083/2006 om oprettelse af Samhørighedsfonden bidrager Samhørighedsfonden til at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i Fællesskabet med henblik på at fremme bæredygtig udvikling.

(2)

Ifølge artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1083/2006 er de medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden, de medlemsstater, hvis bruttonationalindkomst (BNI) per capita, opgjort i købekraftspariteter og beregnet på grundlag af de disponible fællesskabsdata for årene 2001-2003, er lavere end 90 % af EU-25's gennemsnitlige BNI.

(3)

Af artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1083/2006 fremgår det, at de medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden i 2006, og som ville have beholdt denne status, hvis tærsklen for støtteberettigelse fortsat havde været 90 % af BNI-gennemsnittet i EU-15, men som mister støtteberettigelsen, fordi deres nominelle BNI-niveau pr. indbygger nu overstiger 90 % af BNI-gennemsnittet i EU-25, opgjort og beregnet i overensstemmelse med samme forordnings artikel 5, stk. 2, også er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden under konvergensmålet efter en særlig overgangsstøtteordning.

(4)

Der skal i overensstemmelse med ovenstående opstilles lister over støtteberettigede medlemsstater —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden pr. 1. januar 2007, er opført på listen i bilag I.

Artikel 2

De medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden efter den særlige overgangsstøtteordning, jf. artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1083/2006, er opført på listen i bilag II.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2006.

På Kommissionens vegne

Danuta HÜBNER

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.


BILAG I

Liste over medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden pr. 1. januar 2007

 

Tjekkiet

 

Estland

 

Grækenland

 

Cypern

 

Letland

 

Litauen

 

Ungarn

 

Malta

 

Polen

 

Portugal

 

Slovenien

 

Slovakiet


BILAG II

Liste over medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden efter den særlige overgangsstøtteordning i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013

Spanien


Top