EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0471

2006/471/EF: Rådets afgørelse af 27. juni 2006 om tilpasning af de godtgørelser, der er omhandlet i afgørelse 2003/479/EF om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet

OJ L 187, 8.7.2006, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 35–35 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 390 - 390
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 390 - 390

No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/471/oj

8.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/32


RÅDETS AFGØRELSE

af 27. juni 2006

om tilpasning af de godtgørelser, der er omhandlet i afgørelse 2003/479/EF om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet

(2006/471/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2003/479/EF (1), særlig artikel 15,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 15, stk. 7, i afgørelse 2003/479/EF hedder det, at dagpenge og den månedlige godtgørelse til udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet hvert år tilpasses uden tilbagevirkende kraft på grundlag af tilpasningen af EU-tjenestemændenes grundløn i Bruxelles og Luxembourg.

(2)

Den seneste tilpasning af disse godtgørelser blev fastsat ved afgørelse 2005/442/EF og fik virkning fra den 1. juni 2005.

(3)

Rådet har ved forordning (EF, Euratom) nr. 2104/2005 af 20. december 2005 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2005 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner (2) vedtaget en tilpasning på 2,2 % af vederlagene og pensionerne til Fællesskabets tjenestemænd —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   I artikel 15, stk. 1, i afgørelse 2003/479/EF ændres beløbene på 28,16 EUR og 112,61 EUR til henholdsvis 28,78 EUR og 115,09 EUR.

2.   I artikel 15, stk. 2, erstattes tabellen med følgende:

»Afstand mellem rekrutteringssted og udstationeringssted (i km)

Beløb i EUR

0-150

0

> 150

73,98

> 300

131,52

> 500

213,73

> 800

345,26

> 1 300

542,55

> 2 000

649,43«

3.   I artikel 15, stk. 4, ændres beløbet på 28,16 EUR til 28,78 EUR.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den første dag i måneden efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. juni 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  EUT L 160 af 28.6.2003, s. 72. Senest ændret ved afgørelse 2005/442/EF (EUT L 153 af 16.6.2005, s. 32).

(2)  EUT L 337 af 22.12.2005, s. 7.


Top