Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0307

2006/307/EF: Rådets afgørelse af 10. april 2006 om beskikkelse af en østrigsk suppleant til Regionsudvalget

OJ L 115, 28.4.2006, p. 35–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 420–420 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/307/oj

28.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/35


RÅDETS AFGØRELSE

af 10. april 2006

om beskikkelse af en østrigsk suppleant til Regionsudvalget

(2006/307/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstillingen fra Østrigs regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 24. januar 2006 afgørelse 2006/116/EF om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2006 til den 25. januar 2010 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Ferdinand EBERLEs mandat er udløbet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Som suppleant til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2010, beskikkes:

Elisabeth ZANON

Landeshauptmannstellvertreterin Tirol (viceministerpræsident for delstaten Tyrol)

som efterfølger for Ferdinand EBERLE.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 10. april 2006.

På Rådets vegne

U. PLASSNIK

Formand


(1)  EUT L 56 af 25.2.2006, s. 75.


Top