EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0209

2006/209/EF: Kommissionens beslutning af 9. marts 2006 om indrømmelse af undtagelser med henblik på at bringe medlemsstaternes statistiske systemer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1161/2005 (meddelt under nummer K(2006) 706)

OJ L 75, 14.3.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 437–438 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/209/oj

14.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/26


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. marts 2006

om indrømmelse af undtagelser med henblik på at bringe medlemsstaternes statistiske systemer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1161/2005

(meddelt under nummer K(2006) 706)

(Kun den danske, engelske, estiske, finske, franske, græske, maltesiske, portugisiske, slovakiske, slovenske, svenske, tjekkiske og ungarske udgave er autentiske)

(2006/209/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1161/2005 af 6. juli 2005 om udarbejdelse af ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer (1), særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til anmodninger fra Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Irland, Republikken Cypern, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1161/2005 opstilles en liste over kvartalsdata, der skal indberettes fra den 3. januar 2006 og derefter.

(2)

I henhold til artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1161/2005 kan Kommissionen indrømme undtagelser fra forordningen, hvis der er behov for større tilpasninger af nationale statistiske systemer. Sådanne undtagelser gælder højst tre år fra tidspunktet for forordningens ikrafttrædelse.

(3)

En række medlemsstater har ved brev anmodet om undtagelser i henhold til artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1161/2005.

(4)

Det fremgår af de oplysninger, Eurostat har modtaget, at medlemsstaternes anmodninger om undtagelser skyldes, at der er behov for større tilpasninger af nationale statistiske systemer for fuldt ud at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1161/2005. Udarbejdelsen af ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer kræver yderligere datakilder, udviklingen af nye statistiske værktøjer og udformning og implementering af et produktionssystem, der gør det muligt at overholde korte tidsfrister. De undtagelser, der er anmodet om, bør derfor indrømmes —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De medlemsstater, der er anført i bilaget, indrømmes herved undtagelser på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastsat deri, for at gøre det muligt for disse medlemsstater at bringe deres respektive nationale statistiske systemer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1161/2005.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Irland, Republikken Cypern, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 191 af 22.7.2005, s. 22.


BILAG

Undtagelser fra forordning (EF) nr. 1161/2005 (1)

Medlemsstat

Variabler

Slutdato for undtagelse

Tjekkiet

Alle variabler for sektor S13 og S2

1. januar 2008

Danmark

Alle variabler

1. april 2008

Estland

For sektor S13: D.41-tilgange, D.4N-tilgange, D.71, D.72-tilgange, D.7N og K.2-anvendelser

1. januar 2007

Grækenland

Alle variabler

11. august 2008

Irland

Alle variabler bortset fra variablerne for sektor S13 og S2

11. august 2008

Cypern

Tilbageregnede data for sektor S13 for perioden [1999 1. kvt-2003 4. kvt.]

1. april 2008

For sektor S2: D.1, D.2-tilgange, D.21-tilgange, D.29-tilgange, D.3-anvendelser, D.31-anvendelser, D.39-anvendelser, D.4, D.41 og D.4N

1. oktober 2007

For sektor S2: D.5, D.6, D.61, D.62, D.7, D.71, D.72, D.7N, D.8, D.9, D.91-anvendelser, D.9N, K.2-anvendelser, B.9 og B.12

11. august 2008

Luxembourg

For sektor S2: D.4, D.41, D.4N, D.7, D.71, D.72, D.7N, D.8, D.9, D.9N og B.12

1. april 2008

Ungarn

Tilbageregnede data for sektor S13 for perioden [1999 1. kvt-2003 4. kvt.]

1. januar 2007

Alle variabler for sektor S2

1. juli 2008

Malta

Alle variabler for sektor S2

1. januar 2008

Portugal

Indberetning begrænset til følgende variabler:

for sektor S1: D.5-anvendelser

for sektor S13: P.5-anvendelser, P.5N-anvendelser

for sektor S2: D.1, D.2-tilgange, D.3-anvendelser, D.4, D.5, D.7, D.9 og K.2-anvendelser

Ovennævnte variabler indberettes med en frist på kvt. + 100 (kalender)dage i stedet for kvt. + 95 (kalender)dage.

11. august 2008

Slovenien

Alle variabler for sektor S13 og S2

1. januar 2007

Slovakiet

Alle variabler for sektor S13 og S2

1. januar 2008

Finland

Alle variabler

1. april 2008

Sverige

For sektor S13: P.31-anvendelser, P.32-anvendelser og B.7G

For sektor S14_15: B.7G

11. august 2008

Det Forenede Kongerige

For sektor S1N: D.2-anvendelser, D.21-anvendelser, D.3-tilgange, D.31-tilgange, B.1G og B.1N

For sektor S11 og S12: D.1-anvendelser, D.2-anvendelser, D.29-anvendelser, D.3-tilgange, D.39-tilgange, B.1G og B.1N

For sektor S13: B.1G og B.1N

For sektor S14_15: D.1-anvendelser, D.2-anvendelser, D.29-anvendelser, D.3-tilgange, D.39-tilgange, B.1G og B.1N

For sektor S2: D.1-anvendelser

1. juli 2008


(1)  Undtagelserne i denne tabel gælder ikke de variabler, der skal indberettes i henhold til programmet for indberetning af ENS 95-data (bilag B til Rådets forordning (EF) nr. 2223/96) og senere ændringer heraf, i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 264/2000 eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2002.


Top