EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1103

Kommissionens forordning (EF) nr. 1103/2005 af 13. juli 2005 om ansøgninger om importlicens for ris fra Egypten under toldkontingentet for 2005 i forordning (EF) nr. 955/2005

OJ L 183, 14.7.2005, p. 67–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1103/oj

14.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/67


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1103/2005

af 13. juli 2005

om ansøgninger om importlicens for ris fra Egypten under toldkontingentet for 2005 i forordning (EF) nr. 955/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 955/2005 af 23. juni 2005 om åbning af et kontingent for import til EF af ris med oprindelse i Egypten (2), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De ansøgninger om importlicens for ris henhørende under KN-kode 1006, der blev indgivet fra den 1. juli 2005 til den 4. juli 2005 kl. 13 og meddelt Kommissionen, vedrører en mængde på 59 135 t, mens den maksimale mængde, der kan importeres, andrager 9 342 t ris henhørende under KN-kode 1006, jf. protokollen til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (3), der er vedføjet Rådets afgørelse 2005/89/EF (4).

(2)

Det er derfor nødvendigt at fastsætte en nedsættelsessats for de ansøgninger om importlicens, der var indgivet indtil den 4. juli 2005 kl. 13, og som er omfattet af en nedsættelse på 100 % af den told, der er beregnet efter artikel 11 i forordning (EF) nr. 1785/2003.

(3)

Der bør endvidere ikke længere udstedes importlicenser, der giver ret til en nedsættelse på 100 % af tolden i 2005.

(4)

Denne forordning bør af hensyn til dens formål træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De ansøgninger om importlicens for ris henhørende under KN-kode 1006 under kontingentet i forordning (EF) nr. 955/2005, som er indgivet indtil den 4. juli 2005 kl. 13 og meddelt Kommissionen, giver ret til udstedelse af licenser for de mængder, der er ansøgt om, efter anvendelse af en nedsættelseskoefficient på 84,202249 %.

Artikel 2

De ansøgninger om importlicens for ris henhørende under KN-kode 1006, der er indgivet fra den 4. juli 2005 kl. 13 og indtil udgangen af 2005, giver ikke længere ret til udstedelse af importlicenser under det kontingent, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 955/2005.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96.

(2)  EUT L 164 af 24.6.2005, s. 5.

(3)  EUT L 31 af 4.2.2005, s. 31.

(4)  EUT L 31 af 4.2.2005, s. 30.


Top