EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0959

Kommissionens forordning (EF) nr. 959/2005 af 23. juni 2005 om ændring af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren

OJ L 164, 24.6.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/959/oj

24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 959/2005

af 23. juni 2005

om ændring af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 755/2005 (2).

(2)

Anvendelsen af de i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2777/75 fastsatte kriterier på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket har kendskab til, fører til at ændre de for tiden gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de i artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2777/75 nævnte produkter, fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 755/2005, ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. juni 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 126 af 19.5.2005, s. 34. Ændret ved forordning (EF) nr. 939/2005 (EUT L 158 af 21.6.2005, s. 14).


BILAG

Eksportrestitutioner for fjerkrækød gældende fra den 27. juni 2005

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 stk

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 stk

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 stk

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 stk

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 stk

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 stk

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

31,50

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

V01

Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater, Jordan, Yemen, Libanon, Irak, Iran.


Top