EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0026

Kommissionens direktiv 2005/26/EF af 21. marts 2005 om fastsættelse af en liste over levnedsmiddelingredienser og stoffer, der foreløbigt slettes af bilag IIIa til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EFEØS-relevant tekst.

OJ L 75, 22.3.2005, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 277–278 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 188 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 188 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 25/11/2007; ophævet ved 32007L0068 . Latest consolidated version: 05/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/26/oj

22.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/33


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/26/EF

af 21. marts 2005

om fastsættelse af en liste over levnedsmiddelingredienser og stoffer, der foreløbigt slettes af bilag IIIa til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (1), særlig artikel 6, stk. 11, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved bilag IIIa til direktiv 2000/13/EF er der fastsat en liste over levnedsmiddelingredienser, der skal angives på mærkningen, da de kan forventes at forårsage uønskede reaktioner hos følsomme personer.

(2)

I henhold til direktiv 2000/13/EF kan Kommissionen foreløbigt slette visse ingredienser og produkter, der hidrører fra disse ingredienser, af bilag IIIa til nævnte direktiv, indtil levnedsmiddelproducenter og sammenslutninger heraf har gennemført videnskabelige undersøgelser med henblik på at bevise, at de pågældende ingredienser og produkter opfylder betingelserne for endelig slettelse af nævnte bilag.

(3)

Kommissionen har modtaget 27 ansøgninger vedrørende 34 ingredienser og produkter på basis heraf, hvoraf 32 er omfattet af dette direktiv og er blevet forelagt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) til videnskabelig udtalelse.

(4)

På baggrund af de oplysninger, ansøgerne har indgivet, og andre disponible oplysninger er det EFSA's opfattelse, at visse produkter hidrørende fra ingredienser ikke, eller højst sandsynligt ikke, kan forventes at forårsage uønskede reaktioner hos følsomme personer. I nogle tilfælde konkluderede Fødevaresikkerhedsautoriteten, at den ikke kunne drage nogen endelig konklusion, uden dog at henvise til indberettede tilfælde.

(5)

De produkter og ingredienser, der opfylder disse betingelser, bør derfor foreløbigt slettes af bilag IIIa til direktiv 2000/13/EF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

De ingredienser og stoffer, der er anført i bilaget til nærværende direktiv, slettes af bilag IIIa til direktiv 2000/13/EF indtil den 25. november 2007.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 21. september 2005 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 25. november 2005.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29. Senest ændret ved direktiv 2003/89/EF (EUT L 308 af 25.11.2003, s. 15).


BILAG

Liste over levnedsmiddelingredienser og stoffer, der foreløbigt slettes af bilag IIIa til direktiv 2000/13/EF

Ingredienser

Produkter på basis heraf, der foreløbigt slettes

Glutenholdige kornprodukter

Glucosesirop på basis af hvede, herunder dextrose (1)

Maltodextriner på basis af hvede (1)

Glucosesirop på basis af byg

Kornprodukter, der anvendes i destillater til spiritus

Æg

Lysozym (fremstillet af æg), der anvendes i vin

Albumin (fremstillet af æg), der anvendes som klaringsmiddel i vin og cider

Fisk

Fiskegelatine, der anvendes som bærestof for vitaminer og aromaer

Fiskegelatine eller ægte husblas, der anvendes som klaringsmiddel i øl, cider og vin

Soja

Fuldstændig raffineret sojaolie og –fedt (1)

Naturlige blandede tocopheroler (E 306), naturligt D-alpha-tocopherol, naturligt D-alpha-tocopherylacetat, naturligt D-alpha-tocopherylsuccinat hidrørende fra soja

Phytosteroler og phytosterolestere fremstillet af vegetabilske olier hidrørende fra soja

Phytostanolestere fremstillet af vegetabilske steroler hidrørende fra soja

Mælk

Valle, der anvendes i destillater til spiritus

Lactitol

Mejeriprodukter (kasein), der anvendes som klaringsmiddel i cider og vin

Nødder

Nødder, der anvendes i destillater til spiritus

Nødder (mandler, valnødder), der anvendes (som aroma) i spiritus

Selleri

Olie af selleriblade og -frø

Oleoresin af sellerifrø

Sennep

Sennepsolie

Olie af sennepsfrø

Oleoresin af sennepsfrø


(1)  Det gælder også produkter på basis heraf, hvis forarbejdningen af dem ikke kan tænkes at have øget den af EFSA skønsmæssigt ansatte allergenicitet af det produkt, de hidrører fra.


Top