EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0954

2005/954/EF: Rådets afgørelse af 21. december 2005 om ændring af overenskomsten om oprettelse af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBGU) for at give banken mulighed for at finansiere transaktioner i Mongoliet

OJ L 346, 29.12.2005, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 414–415 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 31 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 31 - 32
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 65 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/954/oj

29.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/31


RÅDETS AFGØRELSE

af 21. december 2005

om ændring af overenskomsten om oprettelse af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBGU) for at give banken mulighed for at finansiere transaktioner i Mongoliet

(2005/954/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 181 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Selv om Mongoliet har været medlem af EBGU siden 2000, er det på nuværende tidspunkt ikke et land, hvor banken er bemyndiget til at gennemføre transaktioner af sine egne midler.

(2)

Som svar på en anmodning fra Mongoliets premierminister har EBGU’s bestyrelse enstemmigt givet sin tilslutning til at acceptere Mongoliet som transaktionsland for banken.

(3)

Ved en resolution vedtaget den 30. januar 2004 stemte EBGU’s repræsentantskab for den nødvendige ændring af overenskomsten om oprettelse af banken, som giver den mulighed for at finansiere transaktioner i Mongoliet. Alle medlemmer af bankens repræsentantskab stemte for denne ændring, herunder repræsentantskabsmedlemmet, der repræsenterer Fællesskabet.

(4)

Eftersom ændringen vedrører bankens formål og opgaver, skal den formelt accepteres af alle medlemslande og medlemsinstitutioner, herunder Fællesskabet.

(5)

Fællesskabets accept af denne ændring er nødvendig for at opfylde Fællesskabets målsætninger inden for økonomisk, finansielt og teknisk samarbejde med tredjelande —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den ændring af overenskomsten om oprettelse af EBGU, der er nødvendig for at give banken mulighed for at finansiere transaktioner i Mongoliet, godkendes på Fællesskabets vegne.

Teksten til ændringen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Det repræsentantskabsmedlem af EBGU, der repræsenterer Fællesskabet, meddeler EBGU erklæringen om accept af ændringen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2005.

På Rådets vegne

B. BRADSHAW

Formand


(1)  Udtalelse af 15.11.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).


Ændring af overenskomsten om oprettelse af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling

Artikel 1 i overenskomsten affattes således:

»Artikel 1

Formål

Bankens formål er — ved at bidrage til økonomiske fremskridt og økonomisk genopbygning — at lette overgangen til åbne markedsorienterede økonomier samt fremme privat initiativ og foretagsomhed i de central- og østeuropæiske lande, som bekender sig til og anvender principperne om demokratisk flerpartistyre, pluralisme og markedsøkonomi. Bankens formål kan også forfølges i Mongoliet på de samme vilkår. Som følge heraf skal enhver henvisning i denne overenskomst og dens bilag til »central- og østeuropæiske lande«, »lande fra Central- og Østeuropa«, »modtagerland (eller modtagerlande)« eller »modtagermedlem(-sland) (eller modtagermedlemmer(-slande))« anses for også at henvise til Mongoliet.«


Top