EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0719

Rådets afgørelse 2005/719/RIA af 12. oktober 2005 om fastsættelse af datoen for anvendelse af visse bestemmelser i afgørelse 2005/211/RIA om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse

EUT L 271 af 15.10.2005, p. 54–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
EUT L 173M af 27.6.2006, p. 13–13 (MT)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2013; ophævet ved 32007D0533 se 32013D0157

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/719/oj

15.10.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/54


RÅDETS AFGØRELSE 2005/719/RIA

af 12. oktober 2005

om fastsættelse af datoen for anvendelse af visse bestemmelser i afgørelse 2005/211/RIA om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2005/211/RIA af 24. februar 2005 om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (1), særlig artikel 2, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det fastsættes i afgørelse 2005/211/RIA, at bestemmelserne i den pågældende afgørelses artikel 1 anvendes fra en dato, der fastsættes af Rådet, så snart de nødvendige forudgående betingelser er opfyldt, og at Rådet kan beslutte at fastsætte forskellige datoer for forskellige bestemmelsers anvendelse. Disse betingelser er opfyldt for så vidt angår artikel 1, stk. 12, i afgørelse 2005/211/RIA.

(2)

For så vidt angår Schweiz er denne afgørelse et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (2), der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i Rådets afgørelse 1999/437/E (3) F sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/849/EF (4) og 2004/860/EF (5) om undertegnelse på henholdsvis Den Europæiske Unions vegne og Det Europæiske Fællesskabs vegne af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i nævnte aftale —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 12, i afgørelse 2005/211/RIA finder anvendelse fra den 15. oktober 2005.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. oktober 2005.

På Rådets vegne

C. CLARKE

Formand


(1)  EUT L 68 af 15.3.2005, s. 44.

(2)  Rådsdokument 13054/04 tilgængeligt på http://register.consilium.eu.int

(3)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(4)  EFT L 368 af 15.12.2004, s. 26.

(5)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 78.


Top