Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1859

Kommissionens forordning (EF) nr. 1859/2004 af 27. oktober 2004 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser, som er indsendt i oktober 2004 for ungtyre bestemt til opfedning, kan imødekommes

OJ L 325, 28.10.2004, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1859/oj

28.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1859/2004

af 27. oktober 2004

om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser, som er indsendt i oktober 2004 for ungtyre bestemt til opfedning, kan imødekommes

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1202/2004 af 29. juni 2004 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af ungtyre til opfedning (1. juli 2004 til 30. juni 2005) (2), særlig artikel 1, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 1, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1202/2004 fastsættes antallet af ungtyre, der kan indføres på særlige betingelser for perioden 1. oktober til 31. december 2004. Ansøgningerne om importlicenser kan alle imødekommes fuldt ud.

(2)

De restmængder, for hvilke der kan ansøges om licenser fra den 1. januar 2005, bør fastsættes, uden at den samlede mængde på 169 000 dyr overskrides, i overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1202/2004 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De mængder, som der er søgt om gennem ansøgninger om importlicenser i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1202/2004, imødekommes.

2.   De mængder, der er omhendlet i artikel 1, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 1202/2004, beløber sig til 71 820 dyr.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 230 af 30.6.2004, s. 19.


Top