EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1474

Kommissionens forordning (EF) nr. 1474/2004 af 18. august 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

OJ L 271, 19.8.2004, p. 29–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1474/oj

19.8.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1474/2004

af 18. august 2004

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 af 20. december 2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter (1), særlig artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tyskland har udpeget to myndigheder som fællesskabsmyndighed og har underrettet Kommissionen herom. Kommissionen har konkluderet, at der er afgivet tilstrækkelig dokumentation for, at disse myndigheder med sikkerhed, rettidigt, effektivt og på passende måde kan udføre de opgaver, der kræves i henhold til kapitel II, III og V i forordning (EF) nr. 2368/2002.

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 22 i forordning (EF) nr. 2368/2002 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 2368/2002 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2004.

På Kommissionens vegne

Christopher PATTEN

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 28. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1459/2004 (EUT L 269 af 17.8.2004, s. 26).


BILAG

I bilag III til forordning (EF) nr. 2368/2002 foretages følgende ændringer:

 

Følgende indsættes i slutningen af bilag III til forordning (EF) nr. 2368/2002:

»3.

Hauptzollamt Koblenz

— Zollamt Idar-Oberstein —

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tyskland

Tlf. (49-6781) 56 27-0

Fax (49-6781) 56 27-19

E-post: zaio@hzako.bfinv.de«.

 

Med hensyn til artikel 5, stk. 3, artikel 6, 9 og 10, artikel 14, stk. 3, samt artikel 15 og 17 i forordning (EF) nr. 2368/2002 er den kompetente myndighed i Tyskland følgende:

»Oberfinanzdirektion Koblenz

— Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung —

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstraße

Tyskland

Tlf. (49-6321) 894-0

Fax (49-6321) 894-850

E-post: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de«.


Top