EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0709

Kommissionens forordning (EF) nr. 709/2004 af 16. april 2004 om overgangsforanstaltninger for vin som følge af Maltas tiltrædelse af Den Europæiske Union

OJ L 111, 17.4.2004, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 113 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 113 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/709/oj

32004R0709

Kommissionens forordning (EF) nr. 709/2004 af 16. april 2004 om overgangsforanstaltninger for vin som følge af Maltas tiltrædelse af Den Europæiske Union

EU-Tidende nr. L 111 af 17/04/2004 s. 0021 - 0022


Kommissionens forordning (EF) nr. 709/2004

af 16. april 2004

om overgangsforanstaltninger for vin som følge af Maltas tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I punkt B.1 i bilag VII til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin(1) er det fastsat, at etiketteringen for produkter, der er fremstillet i Fællesskabet, kan suppleres med angivelser på betingelser, der skal fastlægges for bordvin med geografisk betegnelse og kvbd, såsom årgangen og navnet på en eller flere druesorter. Ifølge disse bestemmelser kan sådanne fakultative angivelser kun anføres på etiketter for kvbd eller "bordvin med geografisk betegnelse".

(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002 af 29. april 2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter(2) indeholder visse bestemmelser om etikettering med fakultative angivelser såsom årgangen og de druesorter, der er anvendt til fremstilling af vinen. Ifølge disse bestemmelser kan sådanne fakultative angivelser kun anføres på etiketter for kvbd eller "bordvin med geografisk betegnelse".

(3) Malta producerer eller fremstiller kun bordvin af druemost eller druer fra hovedsagelig Italien, og denne vin etiketteres for nærværende med angivelse af årgangen og de anvendte druesorter. Malta kan i henhold til forordning (EF) nr. 1493/1999 og (EF) nr. 753/2002 fra tiltrædelsesdatoen ikke længere anføre disse to angivelser.

(4) Denne ændring i etiketteringen for vin med oprindelse i eller fremstillet i Malta kan være til stor skade for de maltesiske producenter, fordi forbrugerne er vant til de etiketter, der nu anvendes, og som indeholder visse oplysninger. For at undgå enhver forstyrrelse af det maltesiske marked og for at gennemføre en smidig overgang fra den nuværende situation i Malta til Fællesskabets etiketteringsbestemmelser bør der påtænkes en midlertidig fravigelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1493/1999 og (EF) nr. 753/2002, således at der fortsat på etiketterne for maltesisk vin kan anføres angivelser af årgang og anvendte druesorter.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset punkt B.1, litra b), første og andet led, i bilag VII til forordning (EF) nr. 1493/1999 kan der på etiketterne for vin, der er fremstillet i eller har oprindelse i Malta, indtil den 30. april 2006 angives årgangen og navnet på en eller flere anvendte druesorter.

Artikel 2

Uanset artikel 18 og artikel 19, stk. 1, punkt a) i forordning (EF) nr. 753/2002 kan der på etiketterne for vin, der er fremstillet i eller har oprindelse i Malta, indtil den 30. april 2006 angives årgangen og navnet på en eller flere anvendte druesorter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft med forbehold af, at traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse træder i kraft, og da på datoen herfor.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Forordning senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1795/2003 (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 13).

(2) EFT L 118 af 4.5.2002, s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 316/2004 (EUT L 55 af 24.2.2004, s. 16).

Top