EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0170

Kommissionens forordning (EF) nr. 170/2004 af 29. januar 2004 om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2315/2003 omhandlede licitation

OJ L 27, 30.1.2004, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/170/oj

32004R0170

Kommissionens forordning (EF) nr. 170/2004 af 29. januar 2004 om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2315/2003 omhandlede licitation

EU-Tidende nr. L 027 af 30/01/2004 s. 0043 - 0043


Kommissionens forordning (EF) nr. 170/2004

af 29. januar 2004

om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2315/2003 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000(2), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2315/2003(3).

(2) I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2235/2000(5), kan Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter fremgangsmåden i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92 beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3) Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1839/95, bør der ikke fastsættes nogen maksimumsnedsættelse af importtolden.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er meddelt fra den 23. indtil den 29. januar 2004 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2315/2003 omhandlede licitation over nedsættelsen af importtolden ved indførsel af majs, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.

(3) EUT L 342 af 30.12.2003, s. 34.

(4) EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4.

(5) EFT L 256 af 10.10.2000, s. 13.

Top