Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0832

2004/832/EF: Kommissionens beslutning af 3. december 2004 om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin i den nordlige del af Vogeserne i Frankrig (meddelt under nummer K(2004) 4538)EØS-relevant tekst.

OJ L 359, 4.12.2004, p. 62–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2013; ophævet ved 32013D0164

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/832/oj

4.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 359/62


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. december 2004

om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin i den nordlige del af Vogeserne i Frankrig

(meddelt under nummer K(2004) 4538)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2004/832/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (1), særlig artikel 16, stk. 1, andet afsnit, og artikel 20, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I 2002 blev klassisk svinepest bekræftet i populationen af vildtlevende svin i departementerne Moselle og Meurthe-et-Moselle i Frankrig. På daværende tidspunkt var kun Thionville-området i den nordlige del af Moselle ramt af sygdommen. I dag er sygdommen tilsyneladende helt under kontrol i dette område.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2002/626/EF (2) godkendtes den plan, Frankrig havde forelagt for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i Moselle og Meurthe-et-Moselle.

(3)

Frankrig iværksatte ligeledes et intensivt program til overvågning af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i departementerne Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Moselle og Bas-Rhin, som grænser op til Belgien, Tyskland og Luxembourg. Programmet løber stadig.

(4)

Senere blev der også bekræftet klassisk svinepest hos vildtlevende svin i Bas-Rhin, og sygdommen spredtes til den nordøstlige del af Moselle, som ligger i den nordlige del af Vogeserne. Det blev fastslået, at denne epidemi var forårsaget af en anden virusstamme og udviklede sig anderledes end den, der var blevet bekræftet i Thionville-området.

(5)

Frankrig har følgelig forelagt en plan for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i den nordlige del af Vogeserne til godkendelse. Frankrig agter desuden at indføre vaccination af vildtlevende svin i samme område og har også forelagt en plan for nødvaccination til godkendelse.

(6)

De franske myndigheder har givet tilladelse til, at der anvendes en levende svækket vaccine mod klassisk svinepest (stamme C) til immunisering af vildtlevende svin via udlagt lokkemad.

(7)

De planer, Frankrig har forelagt for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin i den nordlige del af Vogeserne, er blevet gennemgået og fundet i overensstemmelse med direktiv 2001/89/EF.

(8)

Af klarhedshensyn bør det i nærværende beslutning angives, hvilke geografiske områder planerne for udryddelse og nødvaccination skal gennemføres i.

(9)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De af Frankrig forelagte planer for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i det i bilagets punkt 1 angivne område godkendes.

Artikel 2

De af Frankrig forelagte planer for nødvaccination af vildtlevende svin i det i bilagets punkt 2 angivne område godkendes.

Artikel 3

Frankrig træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. Frankrig underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2004.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 200 af 30.7.2002, s. 37.


BILAG

1)   Områder, som udryddelsesplanen skal gennemføres i

A.   Inficeret område

Det område af departementerne Bas-Rhin og Moselle, der ligger vest for vej D 264 fra den tyske grænse ved Wissembourg til Soultz-sous-Forêts, nord for vej D 28 fra Soultz-sous-Forêts til Reichshoffen (området omfatter hele Reichshoffen kommune), øst for vej D 62 fra Reichshoffen til Bitche og dernæst øst for vej D 35 fra Bitche til den tyske grænse (i Ohrenthal) og syd for den tyske grænse fra Ohrenthal til Wissembourg, samt det bælte på 5-10 km omkring dette område, hvor der vaccineres.

B.   Overvågningszone

Det område af departementerne Bas-Rhin og Moselle, der ligger nord for motorvej A4 fra Strasbourg til Herbitzheim og øst for Canal des Houillères og Saar-floden fra Herbitzheim til Sarreguemines.

2)   Områder, som planen for nødvaccination skal gennemføres i

Det område af departementerne Bas-Rhin og Moselle, der ligger vest for vej D 264 fra den tyske grænse ved Wissembourg til Soultz-sous-Forêts, nord for vej D 28 fra Soultz-sous-Forêts til Reichshoffen (området omfatter hele Reichshoffen kommune), øst for vej D 62 fra Reichshoffen til Bitche og dernæst øst for vej D 35 fra Bitche til den tyske grænse (i Ohrenthal) og syd for den tyske grænse fra Ohrenthal til Wissembourg, samt et bælte på 5-10 km omkring dette område.


Top