EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0064

Kommissionens forordning (EF) nr. 64/2003 af 15. januar 2003 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

OJ L 11, 16.1.2003, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/64/oj

32003R0064

Kommissionens forordning (EF) nr. 64/2003 af 15. januar 2003 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

EF-Tidende nr. L 011 af 16/01/2003 s. 0022 - 0023


Kommissionens forordning (EF) nr. 64/2003

af 15. januar 2003

om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000(2), særlig artikel 13, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 37/2003(3).

(2) Anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 37/2003 på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket har kendskab til, fører til at ændre de for tiden gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i bilaget til forordning (EØF) nr. 1766/92 fastsatte eksportrestitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 37/2003, som ændret, nævnte produkter ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning for de angivne produkter.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.

(3) EFT L 5 af 10.1.2003, s. 7.

BILAG

til Kommissionens forordning af 15. januar 2003 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

>TABELPOSITION>

NB:

Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie "A" er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C05 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Bulgarien, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Rumænien, Slovakiet og Slovenien.

C06 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Bulgarien, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Tjekkiet, Slovakiet og Slovenien.

C07 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Bulgarien, Estland, Ungarn, Letland, Tjekkiet, Slovakiet og Slovenien.

C08 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Bulgarien, Estland, Ungarn, Tjekkiet, Rumænien, Slovakiet og Slovenien.

C09 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, og Rumænien.

C10 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Bulgarien, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen og Slovenien.

C11 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Estland, Ungarn, Letland, Litauen og Rumænien.

Top