Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0818

2003/818/EF: Rådets afgørelse af 17. november 2003 om beskikkelse af et italiensk medlem af Regionsudvalget

OJ L 308, 25.11.2003, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/818/oj

32003D0818

2003/818/EF: Rådets afgørelse af 17. november 2003 om beskikkelse af et italiensk medlem af Regionsudvalget

EU-Tidende nr. L 308 af 25/11/2003 s. 0022 - 0022


Rådets afgørelse

af 17. november 2003

om beskikkelse af et italiensk medlem af Regionsudvalget

(2003/818/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstilling fra Italiens regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget beskikkes i henhold til Rådets afgørelse 2002/60/EF af 22. januar 2002(1).

(2) Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Diego VIERIN er trådt tilbage, hvilket Rådet blev underrettet om den 11. november 2003 -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Lucian CAVERI, Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Trasporti ed Affari Europei della Regione Valle d'Aosta, beskikkes som medlem af Regionsudvalget som efterfølger for Diego VIERIN for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 25. januar 2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2003.

På Rådets vegne

F. Frattini

Formand

(1) EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.

Top