EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0642

2003/642/RIA: Rådets afgørelse 2003/642/RIA af 22. juli 2003 om anvendelse på Gibraltar af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater

OJ L 226, 10.9.2003, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 221 - 221
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 161 - 161
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 161 - 161
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 68 - 68

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/642/oj

32003D0642

2003/642/RIA: Rådets afgørelse 2003/642/RIA af 22. juli 2003 om anvendelse på Gibraltar af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater

EU-Tidende nr. L 226 af 10/09/2003 s. 0027 - 0027


Rådets afgørelse 2003/642/RIA

af 22. juli 2003

om anvendelse på Gibraltar af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater(1) (i det følgende benævnt "konventionen om bestikkelse"), og

og ud fra følgende betragtninger:

(1) Konventionen om bestikkelse blev udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. maj 1997.

(2) Konventionen om bestikkelse indeholder ingen bestemmelser om dens anvendelse på Gibraltar.

(3) Konventionen om bestikkelse og flere andre konventioner, der er udarbejdet på samme grundlag, blev indgået i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union før den 1. juni 2000(2) og blev ikke på det tidspunkt udvidet til også at omfatte Gibraltar.

(4) Det Forenede Kongerige har ansvaret for Gibraltars internationale forbindelser.

(5) Det er ønskeligt, at konventionen om bestikkelse finder anvendelse på Gibraltar -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Konventionen om bestikkelse finder anvendelse på Gibraltar.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og har virkning fra dagen for offentliggørelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2003.

På Rådets vegne

G. Alemanno

Formand

(1) EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1.

(2) Den dato, hvor ordningerne mellem Spanien og Det Forenede Kongerige vedrørende Gibraltars myndigheder i forbindelse med EU- og EF-instrumenter og tilknyttede traktater trådte i kraft.

Top