Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0084

2003/84/EF: Kommissionens afgørelse af 7. februar 2003 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af visse kornorienterede elektriske plader og bånd (fladvalsede produkter) af bredde 500 mm og derunder med oprindelse i Polen og Rusland

OJ L 33, 8.2.2003, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/02/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/84(1)/oj

32003D0084

2003/84/EF: Kommissionens afgørelse af 7. februar 2003 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af visse kornorienterede elektriske plader og bånd (fladvalsede produkter) af bredde 500 mm og derunder med oprindelse i Polen og Rusland

EU-Tidende nr. L 033 af 08/02/2003 s. 0041 - 0042


Kommissionens afgørelse

af 7. februar 2003

om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af visse kornorienterede elektriske plader og bånd (fladvalsede produkter) af bredde 500 mm og derunder med oprindelse i Polen og Rusland

(2003/84/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse af dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1972/2002(2), særlig artikel 9,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A. PROCEDURE

(1) Den 25. marts 2002 modtog Kommissionen en klage, hvori det hævdedes, at visse kornorienterede elektriske plader og bånd (fladvalsede produkter) af bredde 500 mm og derunder med oprindelse i Polen og Rusland blev indført til skadevoldende dumpingpriser.

(2) Klagen blev indgivet af Eurofer (European Confederation of Iron and Steel Industries) på vegne af EF-producenter, der tegner sig for hele produktionen i Fællesskabet af visse kornorienterede elektriske plader og bånd (fladvalsede produkter) af bredde 500 mm og derunder i henhold til artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) nr. 384/96 (i det følgende benævnt "grundforordningen").

(3) Klagen indeholdt umiddelbare beviser for, at der fandt dumping sted og forvoldtes væsentlig skade som følge heraf, hvilket blev anset for tilstrækkeligt til at begrunde indledningen af en antidumpingprocedure.

(4) Kommissionen offentliggjorde efter høring en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende(3), om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af visse kornorienterede elektriske plader og bånd (fladvalsede produkter) af bredde 500 mm og derunder med oprindelse i Polen og Rusland, der i øjeblikket tariferes under KN-kode 7226 11 90.

(5) Kommissionen underrettede officielt de eksporterende producenter og importører, som den vidste var berørt af sagen, repræsentanterne for eksportlandene, de repræsentative brugere og de klagende EF-producenter. Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for den frist, der var fastsat i indledningsmeddelelsen.

B. TILBAGETRÆKNING AF KLAGEN OG AFSLUTNING AF PROCEDUREN

(6) Eurofer trak formelt sin klage tilbage i brev til Kommissionen af 9. januar 2003.

(7) I overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i grundforordningen kan proceduren afsluttes, hvis klagen trækkes tilbage, medmindre en sådan afslutning ikke vil være i Fællesskabets interesse.

(8) Kommissionen fastslog, at nærværende procedure burde afsluttes, eftersom undersøgelsen ikke havde ført til betragtninger, som viste, at en sådan afslutning ikke ville være i Fællesskabets interesse. Interesserede parter blev underrettet herom og fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Der blev ikke modtaget bemærkninger, som kunne tyde på, at en afslutning ikke ville være i Fællesskabets interesse.

(9) Kommissionen konkluderer derfor, at antidumpingproceduren vedrørende importen til Fællesskabet af visse kornorienterede elektriske plader og bånd (fladvalsede produkter) af bredde 500 mm og derunder med oprindelse i Polen og Rusland bør afsluttes, uden at der indføres antidumpingforanstaltninger -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Antidumpingproceduren vedrørende importen af visse kornorienterede elektriske plader og bånd (fladvalsede produkter) af bredde 500 mm og derunder med oprindelse i Polen og Rusland, der i øjeblikket tariferes under KN-kode 7226 11 90, afsluttes.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2003.

På Kommissionens vegne

Pascal Lamy

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1.

(2) EFT L 305 af 7.11.2002, s. 1.

(3) EFT C 111 af 8.5.2002, s. 5.

Top