EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0018(01)

2004/44/EF: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 18. december 2003 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for de deltagende nationale centralbankers indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital (ECB/2003/18)

OJ L 9, 15.1.2004, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 330

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; ophævet ved 32004D0006(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/44(1)/oj

32003D0018(01)

2004/44/EF: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 18. december 2003 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for de deltagende nationale centralbankers indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital (ECB/2003/18)

EU-Tidende nr. L 009 af 15/01/2004 s. 0029 - 0030


Den Europæiske Centralbanks afgørelse

af 18. december 2003

om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for de deltagende nationale centralbankers indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital

(ECB/2003/18)

(2004/44/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR -

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 28.3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Beslutning ECB/1998/2 af 9. juni 1998 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for indbetalingen af Den Europæiske Centralbanks kapital(1), fastlagde, hvordan og i hvilket omfang de nationale centralbanker (NCB'er) i de medlemsstater, som agtede at indføre euroen den 1. januar 1999, skulle indbetale Den Europæiske Centralbanks (ECB's) kapital.

(2) Artikel 2 i afgørelse ECB/2000/14 af 16. november 2000 vedrørende Bank of Greece' indbetaling af kapital og bidrag til ECB's reserver og hensættelser samt Bank of Greece' første overførsel af valutareserveaktiver til ECB samt forhold i forbindelse hermed(2), sammenholdt med afgørelse ECB/1998/14 af 1. december 1998 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for, at de nationale centralbanker i ikke-deltagende medlemsstater kan indbetale deres kapitalandele i Den Europæiske Centralbank(3), fastlagde, hvordan og i hvilket omfang Bank of Greece skulle indbetale ECB's kapital den 1. januar 2001 i forbindelse med Grækenlands indførelse af euroen.

(3) Med afgørelse ECB/2003/17 af 18. december 2003 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank(4) justeres de vægte, som tildeles NCB'erne i fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (i det følgende benævnt henholdsvis "fordelingsnøglevægtene" og "fordelingsnøglen"), med virkning fra 1. januar 2004.

(4) Den ændrede fordelingsnøgle nødvendiggør, at der vedtages en ny ECB-afgørelse, som ophæver beslutning ECB/1998/2 og artikel 2 i afgørelse ECB/2000/14 med virkning fra 1. januar 2004 og fastsætter, hvordan og i hvilket omfang NCB'erne i de medlemsstater, der har indført euroen (i det følgende benævnt de "deltagende NCB'er"), skal indbetale ECB's kapital den 1. januar 2004 -

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Omfang og form af indbetalt kapital

Hver enkelt deltagende NCB indbetaler sit indskud i ECB's kapital fuldt ud den 1. januar 2004. I overensstemmelse med de fordelingsnøglevægte, der er angivet i artikel 2 i afgørelse ECB/2003/17, indbetaler hver enkelt deltagende NCB således den 1. januar 2004 det beløb, som er anført ud for NCB'ens navn i nedenstående oversigt:

>TABELPOSITION>

Artikel 2

Justering af indbetalt kapital

Hver enkelt NCB har allerede indbetalt sin andel af ECB's indskudte kapital i henhold til beslutning ECB/1998/2 og, for Bank of Greeces vedkommende, i henhold til artikel 2 i afgørelse ECB/2000/14 samt afgørelse ECB/1998/14. På baggrund af dette forhold skal en deltagende NCB enten overføre et yderligere beløb til ECB, eller ECB skal tilbageføre et beløb til en deltagende NCB, alt efter omstændighederne, for at nå frem til de beløb, der er angivet i tabellen i artikel 1. Disse omfordelinger foretages i overensstemmelse med de nærmere vilkår, som er opstillet i afgørelse ECB/2003/20 af 18. december 2003 om de nærmere vilkår for omfordelinger af Den Europæiske Centralbanks kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital(5).

Artikel 3

Afsluttende bestemmelser

1. Beslutning ECB/1998/2 og artikel 2 i afgørelse ECB/2000/14 ophæves hermed med virkning fra 1. januar 2004.

2. Denne afgørelse træder i kraft den 19. december 2003

3. Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. december 2003.

På ECB's Styrelsesråds vegne

Jean-Claude Trichet

(1) EFT L 8 af 14.1.1999, s. 33.

(2) EFT L 336 af 30.12.2000, s. 110.

(3) EFT L 110 af 28.4.1999, s. 33.

(4) Se side 27 i denne EUT.

(5) Se side 32 i denne EUT.

Top