EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1065

Kommissionens forordning (EF) nr. 1065/2002 af 19. juni 2002 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

OJ L 162, 20.6.2002, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1065/oj

32002R1065

Kommissionens forordning (EF) nr. 1065/2002 af 19. juni 2002 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

EF-Tidende nr. L 162 af 20/06/2002 s. 0017 - 0018


Kommissionens forordning (EF) nr. 1065/2002

af 19. juni 2002

om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000(2), særlig artikel 13, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det korrektionsbeløb, der skal anvendes på restitutioner for korn, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1028/2002(3).

(2) På grundlag af dagens cif-priser og dagens cif-priser for terminskøb og under hensyntagen til den forventede markedsudvikling er det nødvendigt at ændre det korrektionsbeløb, der skal anvendes på den for tiden gældende restitution for korn.

(3) Korrektionsbeløbet skal fastsættes efter samme procedure som restitutionen. Det kan ændres inden for tidsrummet mellem to fastsættelser -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De korrektionsbeløb, der anvendes på de forudfastsatte eksportrestitutioner for produkter omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), b) og c), med undtagelse af malt i forordning (EØF) nr. 1766/92, ændres i overensstemmelse med bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. juni 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juni 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.

(3) EFT L 155 af 14.6.2002, s. 52.

BILAG

til Kommissionens forordning af 19. juni 2002 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

>TABELPOSITION>

NB:

Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie "A" er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273 af 16.10.2001, s. 6).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C01 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Polen, Litauen, Estland og Letland.

C03 Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Norge, Færøerne, Island, Rusland, Belarus, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien, det tidligere Jugoslaviens landområde med undtagelse af Slovenien, Kroatien og Bosnien-Hercegovina, Albanien, Rumænien, Bulgarien, Armenien, Georgien, Aserbajdsjan, Moldova, Ukraine, Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Egypten, Malta, Cypern og Tyrkiet.

C04 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Litauen, Estland og Letland.

C05 Ungarn.

C08 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Algeriet, Saudi-Arabien, Bahrain, Cypern, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Malta, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Qatar, Syrien, Tunesien og Yemen.

Top