Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0147

Kommissionens forordning (EF) nr. 147/2002 af 25. januar 2002 om bud for udførsel af sleben middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation

OJ L 24, 26.1.2002, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/147/oj

32002R0147

Kommissionens forordning (EF) nr. 147/2002 af 25. januar 2002 om bud for udførsel af sleben middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation

EF-Tidende nr. L 024 af 26/01/2002 s. 0033 - 0033


Kommissionens forordning (EF) nr. 147/2002

af 25. januar 2002

om bud for udførsel af sleben middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for ris(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1987/2001(2), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2009/2001(3), blev der åbnet en licitation over restitutionen ved udførsel af ris.

(2) I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 584/75(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 299/95(5), kan Kommissionen på grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3) Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsrestitution.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er indgivet fra den 18. til 24. januar 2002 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af sleben middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.

(2) EFT L 271 af 12.10.2001, s. 5.

(3) EFT L 272 af 13.10.2001, s. 17.

(4) EFT L 61 af 7.3.1975, s. 25.

(5) EFT L 35 af 15.2.1995, s. 8.

Top