EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D1010

2002/1010/EF: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 21. november 2002 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i overensstemmelse med punkt 3 i den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om finansieringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som supplerer den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren

OJ L 358, 31.12.2002, p. 142–143 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/1010/oj

32002D1010

2002/1010/EF: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 21. november 2002 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i overensstemmelse med punkt 3 i den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om finansieringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som supplerer den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren

EF-Tidende nr. L 358 af 31/12/2002 s. 0142 - 0143


Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

af 21. november 2002

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i overensstemmelse med punkt 3 i den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om finansieringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som supplerer den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren

(2002/1010/EF)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om finansieringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, der supplerer den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(1), særlig punkt 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(2),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Som følge af de katastrofale oversvømmelser i august og september 2002 i en række medlemsstater og kandidatlande, der på nuværende tidspunkt forhandler om tiltrædelse af Den Europæiske Union, har Den Europæiske Union besluttet at oprette Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som skal anvendes i forbindelse med katastrofer.

(2) Den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 gør det muligt at anvende fonden inden for et årligt loft på 1 mia. EUR.

(3) Forordning (EF) nr. 2012/2002 indeholder en særlig bestemmelse, ifølge hvilken fonden kan anvendes med tilbagevirkende kraft i forbindelse med katastrofer, der er indtruffet fra og med august i år.

(4) De berørte lande har sendt Kommissionen deres skøn over de skader, som oversvømmelserne i august og september 2002 forvoldte -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

For Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2002 anvendes Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at tilvejebringe et beløb på 728 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

På Europa-Parlamentets vegne

>PIC FILE= "L_2002358DA.014301.TIF">

Formand

På Rådets vegne

>PIC FILE= "L_2002358DA.014302.TIF">

Formand

(1) EFT C 283 af 20.11.2002, s. 1.

(2) EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

Top