Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1964

Kommissionens forordning (EF) nr. 1964/2001 af 8. oktober 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 2166/83 om en licensordning for visse former for fiskeri i et område nord for Skotland (Shetland-området)

OJ L 268, 9.10.2001, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 201 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 201 - 201
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 120 - 120

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1964/oj

32001R1964

Kommissionens forordning (EF) nr. 1964/2001 af 8. oktober 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 2166/83 om en licensordning for visse former for fiskeri i et område nord for Skotland (Shetland-området)

EF-Tidende nr. L 268 af 09/10/2001 s. 0022 - 0022


Kommissionens forordning (EF) nr. 1964/2001

af 8. oktober 2001

om ændring af forordning (EØF) nr. 2166/83 om en licensordning for visse former for fiskeri i et område nord for Skotland (Shetland-området)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1181/98(2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2166/83 af 29. juli 1983 om en licensordning for visse former for fiskeri i et område nord for Skotland (Shetland-området)(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2502/1999(4), er der fastsat en procedure for meddelelser om EF-fiskerfartøjers sejlads i det pågældende område via en af de i bilag I nævnte radiostationer.

(2) Radiostationerne i Tyskland og Frankrig er blevet sat endeligt ud af drift. Henvisningerne til de pågældende radiostationer bør derfor slettes i nævnte bilag.

(3) Det er derfor nødvendigt at ændre forordning (EØF) nr. 2166/83.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag I til forordning (EØF) nr. 2166/83 udgår følgende linjer:

">TABELPOSITION>"

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 389 af 31.12.1992, s. 1.

(2) EFT L 164 af 9.6.1998, s. 1.

(3) EFT L 206 af 30.7.1983, s. 71.

(4) EFT L 304 af 27.11.1999, s. 14.

Top