Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0856

Kommissionens forordning (EF) nr. 856/2001 af 30. april 2001 om ændring af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

OJ L 121, 1.5.2001, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/856/oj

32001R0856

Kommissionens forordning (EF) nr. 856/2001 af 30. april 2001 om ændring af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

EF-Tidende nr. L 121 af 01/05/2001 s. 0030 - 0031


Kommissionens forordning (EF) nr. 856/2001

af 30. april 2001

om ændring af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000(2), særlig artikel 13, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det korrektionsbeløb, der skal anvendes på restitutioner for malt, er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 624/2001(3).

(2) På grundlag af dagens cif-priser og dagens cif-priser for terminskøb og under hensyntagen til den forventede markedsudvikling er det nødvendigt at ændre det korrektionsbeløb, der anvendes på den for tiden gældende restitution for malt -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det korrektionsbeløb, der anvendes på de forudfastsatte eksportrestitutioner for produkter omhandlet i artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1766/92, ændres i overensstemmelse med bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. maj 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.

(3) EFT L 90 af 30.3.2001, s. 39.

BILAG

til Kommissionens forordning af 30. april 2001 om ændring af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

NB:

Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie "A" er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2543/1999 (EFT L 307 af 2.12.1999, s. 46).

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

Top