EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0539

2001/539/EF: Rådets afgørelse af 5. april 2001 om Det Europæiske Fællesskabs godkendelse af konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montreal-konventionen)

OJ L 194, 18.7.2001, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 112 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 112 - 112
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 021 P. 5 - 5

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/539/oj

Related international agreement

32001D0539

2001/539/EF: Rådets afgørelse af 5. april 2001 om Det Europæiske Fællesskabs godkendelse af konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montreal-konventionen)

EF-Tidende nr. L 194 af 18/07/2001 s. 0038 - 0038


Rådets afgørelse

af 5. april 2001

om Det Europæiske Fællesskabs godkendelse af konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montreal-konventionen)

(2001/539/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det vil være en fordel for Det Europæiske Fællesskabs luftfartsselskaber, hvis deres erstatningsansvar er omfattet af ensartede, klare regler, og hvis reglerne er de samme som for tredjelandes luftfartsselskaber.

(2) Fællesskabet deltog i den internationale diplomatiske luftretskonference den 10.-28. maj 1999 i Montreal, hvor konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montreal-konventionen) blev vedtaget, og det undertegnede denne konvention den 9. december 1999.

(3) Regionale økonomiske samarbejdsorganisationer, der har kompetence på nogle af de områder, Montreal-konventionen omfatter, kan blive parter i den.

(4) Fællesskabet og dets medlemsstater deler kompetencen på de områder, Montreal-konventionen omfatter, og begge parter skal derfor ratificere den samtidig for at sikre fuldgyldig, ensartet anvendelse af dens bestemmelser i Den Europæiske Union -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montreal-konventionen) godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

Konventionens tekst er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Rådets formand deponerer på Fællesskabets vegne ratificeringsinstrumentet hos generalsekretæren for Organisationen for International Civil Luftfart i overensstemmelse med Montreal-konventionens artikel 53 sammen med en kompetenceerklæring.

Det Europæiske Fællesskabs ratificeringsinstrument deponeres samtidig med medlemsstaternes ratificeringsinstrumenter.

Udfærdiget i Luxembourg, den 5. april 2001.

På Rådets vegne

B. Rosengren

Formand

(1) EFT C 337 E af 28.11.2000, s. 225.

(2) Udtalelse af 16.1.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

Top