EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0019(01)

2001/929/EF: Den Europæiske Centralbanks beslutning af 20. december 2001 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2002 (ECB/2001/19)

OJ L 344, 28.12.2001, p. 89–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/929/oj

32001D0929

2001/929/EF: Den Europæiske Centralbanks beslutning af 20. december 2001 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2002 (ECB/2001/19)

EF-Tidende nr. L 344 af 28/12/2001 s. 0089 - 0089


Den Europæiske Centralbanks beslutning

af 20. december 2001

om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2002

(ECB/2001/19)

(2001/929/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt "traktaten"), særlig artikel 106, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Centralbank (ECB) har fra og med den 1. januar 1999 eneret til at godkende omfanget af medlemsstaternes udstedelse af mønter.

(2) Medlemsstaterne har forelagt deres skøn over omfanget af udstedelsen af euromønter i 2002 til godkendelse for ECB sammen med forklarende noter om den anvendte prognosemetode -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Godkendelse af omfanget af udstedelsen af euromønter i 2002

ECB godkender herved omfanget af de deltagende medlemsstaters udstedelse af mønter i 2002 som anført i den følgende tabel:

>TABELPOSITION>

Artikel 2

Afsluttende bestemmelse

Denne beslutning er rettet til de deltagende medlemsstater.

Denne beslutning offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 20. december 2001.

Willem F. Duisenberg

Formand for ECB

Top