EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2903

Kommissionens forordning (EF) nr. 2903/2000 af 21. december 2000 om fastsættelse for fangståret 2001 af salgspriserne for fiskerivarerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

OJ L 336, 30.12.2000, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2903/oj

32000R2903

Kommissionens forordning (EF) nr. 2903/2000 af 21. december 2000 om fastsættelse for fangståret 2001 af salgspriserne for fiskerivarerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

EF-Tidende nr. L 336 af 30/12/2000 s. 0047 - 0048


Kommissionens forordning (EF) nr. 2903/2000

af 21. december 2000

om fastsættelse for fangståret 2001 af salgspriserne for fiskerivarerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter(1), særlig artikel 25, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 25, stk. 1, fastsættes der for hver af varerne i bilag II til forordning (EF) nr. 104/2000 inden fangstårets begyndelse en EF-salgspris på mindst 70 % og højst 90 % af orienteringsprisen.

(2) Orienteringspriserne for alle de pågældende varer er for fangståret 2001 fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2764/2000(2).

(3) Markedspriserne varierer betragteligt, afhængigt af arterne og varernes præsentationsformer, specielt for tiarmet blæksprutte og kulmule.

(4) Der bør derfor fastsættes tilpasningskoefficienter for de forskellige arter og præsentationsformer for frosne varer, der landes i Fællesskabet, med henblik på at fastlægge det prisniveau, der kan udløse interventionsforanstaltningen i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 104/2000.

(5) Kommissionens forordning (EØF) nr. 3611/84 af 20. december 1984 om fastsættelse af tilpasningskoefficienter for frosne tiarmede blæksprutter af arten Kalmar(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 901/98(4), kan derfor ophæves.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

EF-salgspriserne for fangståret 2001 for varerne i bilag II til forordning (EF) nr. 104/2000 og de præsentationsformer og koefficienter, som de vedrører, er anført i bilaget.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 3611/84 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2000.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2) EFT L 321 af 19.12.2000, s. 1.

(3) EFT L 333 af 21.12.1984, s. 41.

(4) EFT L 127 af 29.4.1998, s. 4.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top