Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1534

Kommissionens forordning (EF) nr. 1534/2000 af 13. juli 2000 om de følsomme produktionsområder og/eller sortsgrupper af høj kvalitet, som undtages fra programmet for opkøb af kvoter for råtobak

OJ L 175, 14.7.2000, p. 78–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1534/oj

32000R1534

Kommissionens forordning (EF) nr. 1534/2000 af 13. juli 2000 om de følsomme produktionsområder og/eller sortsgrupper af høj kvalitet, som undtages fra programmet for opkøb af kvoter for råtobak

EF-Tidende nr. L 175 af 14/07/2000 s. 0078 - 0078


Kommissionens forordning (EF) nr. 1534/2000

af 13. juli 2000

om de følsomme produktionsområder og/eller sortsgrupper af høj kvalitet, som undtages fra programmet for opkøb af kvoter for råtobak

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for råtobak(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1336/2000(2), særlig artikel 14a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 34, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2848/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 for så vidt angår præmieordningen, produktionskvoterne og den særstøtte, der ydes til producentsammenslutningerne, i tobakssektoren(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1249/2000(4), er det fastsat, at Kommissionen på grundlag af forslag fra medlemsstaterne fastlægger de følsomme produktionsområder og/eller sortsgrupper af høj kvalitet, som undtages fra programmet for opkøb af kvoter inden for 25 % af den nationale tærskel.

(2) På anmodning af nogle medlemsstater bør disse sortsgrupper af høj kvalitet fastlægges.

(3) Denne forordning bør anvendes fra den 31. august 2000, da det i artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2848/98 er fastsat, at medlemsstaten fra den 1. september offentliggør de påtænkte salg, så andre producenter kan købe de pågældende kvoter, inden de faktisk opkøbes.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Tobak -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Følgende mængder tobak af sortsgrupper af høj kvalitet undtages fra opkøb af kvoter for 2000-høsten:

i Portugal

>TABELPOSITION>

i Frankrig

>TABELPOSITION>

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 31. august 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2000.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 215 af 30.7.1992, s. 70.

(2) EFT L 154 af 27.6.2000, s. 2.

(3) EFT L 358 af 31.12.1998, s. 17.

(4) EFT L 142 af 16.6.2000, s. 3.

Top