EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0578

2000/578/EF: Rådets afgørelse af 18. september 2000 om beskikkelse af et belgisk medlem af og en belgisk suppleant til Regionsudvalget

OJ L 243, 28.9.2000, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/578/oj

32000D0578

2000/578/EF: Rådets afgørelse af 18. september 2000 om beskikkelse af et belgisk medlem af og en belgisk suppleant til Regionsudvalget

EF-Tidende nr. L 243 af 28/09/2000 s. 0034 - 0034


Rådets afgørelse

af 18. september 2000

om beskikkelse af et belgisk medlem af og en belgisk suppleant til Regionsudvalget

(2000/578/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til Rådets afgørelse af 26. januar 1998(1) om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget,

i betragtning af, at der er blevet to pladser ledige som henholdsvis medlem og suppleant i Regionsudvalget, efter at Laurette Onkelinx og Maggy Yerna er trådt tilbage, hvilket Rådet blev underrettet om henholdsvis den 7. februar og den 7. juni 2000,

under henvisning til indstillingen fra den belgiske regering -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

1. Hervé Hasquin beskikkes som medlem af Regionsudvalget som efterfølger for Laurette Onkelinx for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 25. januar 2002.

2. Rudi Demotte beskikkes som suppleant til Regionsudvalget som efterfølger for Maggy Yerna for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 25. januar 2002.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. september 2000.

På Rådets vegne

H. Védrine

Formand

(1) EFT L 28 af 4.2.1998, s. 19.

Top