EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999Y0320(02)

Den Europæiske Centralbanks udtalelse efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 109 C, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om et forslag til Rådets afgørelse (EF) om de nærmere bestemmelser for sammensætningen af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

OJ C 77, 20.3.1999, p. 9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/12/1998

31999Y0320(02)

Den Europæiske Centralbanks udtalelse efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 109 C, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om et forslag til Rådets afgørelse (EF) om de nærmere bestemmelser for sammensætningen af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

EF-Tidende nr. C 077 af 20/03/1999 s. 0009


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 109 C, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om et forslag til Rådets afgørelse (EF) om de nærmere bestemmelser for sammensætningen af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (1999/C 77/06)

1. Den Europæiske Centralbank (ECB) har modtaget en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en ECB-udtalelse om et forslag til Rådets afgørelse (EF) om de nærmere bestemmelser for sammensætningen af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC) (i det følgende benævnt »forslag til afgørelse«).

2. ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 109 C, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, første punktum, i forretningsordenen for ECB, er denne ECB-udtalelse vedtaget af Styrelsesrådet for ECB.

3. Formålet med dette forslag til afgørelse er at finde en nærmere løsning på spørgsmålet om sammensætningen af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg. ECB hilser beskrivelsen af den kompetence, der kræves for at blive udnævnt til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, velkommen. Dette krav om kompetence, som allerede eksisterede for medlemmerne af Det Monetære Udvalg, understreger kontinuiteten mellem de to udvalg og den tekniske karakter af EFC's råd.

4. Forslaget til afgørelse fastsætter på passende vis, at medlemsstaterne, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og ECB hver udpeger to medlemmer af EFC, og afspejler således den beslutning, som Det Europæiske Råd traf på sit møde i Luxembourg. ECB foretrækker dog at nævne udtrykkeligt i artikel 3, at de to medlemmer, der udpeges af medlemsstaterne, udvælges blandt højtstående embedsmænd i henholdsvis den nationale administration og den nationale centralbank, og at suppleanterne udvælges efter samme retningslinjer.

5. Denne ECB-udtalelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 24. november 1998.

Willem F. DUISENBERG

Formand for ECB

Top