EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999Y0320(01)

Den Europæiske Centralbanks Udtalelse efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 105 A, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om et forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 975/98 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb

OJ C 77, 20.3.1999, p. 8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 22/02/1999

31999Y0320(01)

Den Europæiske Centralbanks Udtalelse efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 105 A, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om et forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 975/98 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb

EF-Tidende nr. C 077 af 20/03/1999 s. 0008


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 105 A, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om et forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 975/98 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (1999/C 77/05)

1. Den 26. oktober 1998 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en ECB-udtalelse om et forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 975/98 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb.

2. I overensstemmelse med artikel 109 L, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »traktaten«) har ECB overtaget de rådgivende funktioner fra Det Europæiske Monetære Institut (EMI), som trådte i likvidation ved oprettelsen af ECB den 1. juni 1998. ECB's kompetence til at fremkomme med udtalelser fremgår af traktatens artikel 105 A, stk. 2, og 109 F, stk. 8. I overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, første punktum, i forretningsordenen for ECB, er denne ECB-udtalelse vedtaget af Styrelsesrådet for ECB.

3. Formålet med forslaget til Rådets forordning (EF) er at imødekomme de betænkeligheder, som automatindustrien og Den Europæiske Blindeorganisation har givet udtryk for, ved at ændre vægten af 50-cent mønten og udformningen af randen på 10- og 50-cent mønterne. ECB hilser de foreslåede ændringer velkommen, idet de vil mindske risikoen for automatbedrageri og risikoen for forveksling for blinde og synshandicappede personer.

4. Denne ECB-udtalelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 16. november 1998.

Willem F. DUISENBERG

Formand for ECB

Top