EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0446

1999/446/EF: Kommissionens beslutning af 14. juni 1999 om ændring af beslutning 98/131/EF om godkendelse af det flerårige udviklingsprogram for Sveriges fiskerflåde for perioden 1. januar 1997 til 31. december 2001 (meddelt under nummer K(1999) 1531) (Kun den svenske udgave er autentisk)

OJ L 175, 10.7.1999, p. 63–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/446/oj

31999D0446

1999/446/EF: Kommissionens beslutning af 14. juni 1999 om ændring af beslutning 98/131/EF om godkendelse af det flerårige udviklingsprogram for Sveriges fiskerflåde for perioden 1. januar 1997 til 31. december 2001 (meddelt under nummer K(1999) 1531) (Kun den svenske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 175 af 10/07/1999 s. 0063 - 0065


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14. juni 1999

om ændring af beslutning 98/131/EF om godkendelse af det flerårige udviklingsprogram for Sveriges fiskerflåde for perioden 1. januar 1997 til 31. december 2001

(meddelt under nummer K(1999) 1531)

(Kun den svenske udgave er autentisk)

(1999/446/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2468/98 af 3. november 1998 om kriterier og betingelser for EF-strukturinterventioner inden for fiskeri, akvakultur og forarbejdning og afsætning af fiskerivarer og akvakulturprodukter(1), særlig artikel 5 og 6,

under henvisning til Rådets beslutning 97/413/EF af 26. juni 1997 om mål og detaljerede regler for en omstrukturering af Fællesskabets fiskerisektor i perioden 1. januar 1997 til 31. december 2001 med henblik på at opnå en bæredygtig ligevægt mellem ressourcerne og udnyttelsen heraf(2), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) De mål, der blev fastsat ved Kommissionens beslutning 98/131/EF af 16. december 1997 om godkendelse af det flerårige udviklingsprogram for Sveriges fiskerflåde for perioden 1. januar 1997 til 31. december 2001(3), blev fastlagt på grundlag af de oplysninger, der forelå på daværende tidspunkt;

(2) for at forbedre kvaliteten af pelagiske fartøjers fangster og dermed øge den andel af disse fangster, der landes til konsum, er det nødvendigt at tillade en forøgelse af disse fartøjers kapacitet;

(3) denne kapacitetsforøgelse bør opnås ved, at der overføres kapacitet fra andre fartøjskategorier, og bør ikke medføre en udvidelse af de globale mål, der er fastsat ved beslutning 98/131/EF;

(4) Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Oversigten over mål for det flerårige udviklingsprogram for Sveriges fiskerflåde for perioden 1. januar 1997 til 31. december 2001 i bilaget til denne beslutning, inklusive fodnoterne, annullerer og afløser oversigten i bilaget til beslutning 98/131/EF.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 1999.

På Kommissionens vegne

Emma BONINO

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 312 af 20.11.1998, s. 19.

(2) EFT L 175 af 30.7.1997, s. 27.

(3) EFT L 39 af 12.2.1998, s. 79.

BILAG

>TABELPOSITION>

NR: Nedfiskningsrisiko.

OF: Overfisket.

Top