EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998Y0618(04)

Udtalelse fra Det Europæiske Monetære Institut på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 106, stk. 6, og artikel 109 F, stk. 8, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »traktaten«) og artikel 42 i ESCB- statutten om Kommissionens forslag til Rådets forordning (Euratom, EKSF, EF) om ændring af forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69 om fastsættelse af de grupper af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse

OJ C 190, 18.6.1998, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/06/1998

31998Y0618(04)

Udtalelse fra Det Europæiske Monetære Institut på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 106, stk. 6, og artikel 109 F, stk. 8, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »traktaten«) og artikel 42 i ESCB- statutten om Kommissionens forslag til Rådets forordning (Euratom, EKSF, EF) om ændring af forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69 om fastsættelse af de grupper af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse

EF-Tidende nr. C 190 af 18/06/1998 s. 0009 - 0009


UDTALELSE FRA DET EUROPÆISKE MONETÆRE INSTITUT på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 106, stk. 6, og artikel 109 F, stk. 8, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »traktaten«) og artikel 42 i ESCB-statutten om Kommissionens forslag til Rådets forordning (Euratom, EKSF, EF) om ændring af forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69 om fastsættelse af de grupper af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse (98/C 190/08)

CON/98/17

1. Rådet for Den Europæiske Union anmodede i sin skrivelse af 6. marts 1998 om denne udtalelse og fremsendte med henblik herpå dokument KOM(97) 725 endelig udg. til EMI. Dokumentet indeholdt forslaget og begrundelsen. EMI er kompetent til at afgive en udtalelse i medfør af artikel 106, stk. 6, og artikel 109 F, stk. 8, i traktaten.

2. Protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter (i det følgende benævnt »protokollen«) finder i henhold til artikel 40 i statutten for ESCB og artikel 23 i protokollen anvendelse på ECB. Formålet med dette forslag er at definere anvendelsesområdet med hensyn til ECB's personale for artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen, ifølge hvilke tjenestemænd og øvrige ansatte i Fællesskabets institutioner og organer i visse henseender er fritaget for retsforfølgning, ikke er underlagt bestemmelserne om registrering af udlændinge og har ret til toldfri indførsel af visse personlige ejendele, og hvori er præciseret hvilke bestemmelser i de nationale beskatningsordninger, som disse tjenestemænd og øvrige ansatte er underlagt (for så vidt angår beskatning, bortset fra beskatning af løn).

3. Forslaget henstiller, at der træder en ny artikel 4a i stedet for den gamle artikel 4a, som vedrører EMI, og at forordningen træder i kraft på dagen for ECB's oprettelse. EMI anser en sådan udskiftning for problematisk på grund af det forhold, at likvidationen af EMI, selv om det er korrekt, at EMI træder i likvidation ved oprettelsen af ECB, vil være afsluttet ved begyndelsen af den tredje fase. Indtil likvidationens afslutning vil ECB og EMI (under likvidation) sameksistere. Især vil EMI-medarbejderne fortsat udføre deres opgaver og arbejde for ECB i henhold til EMI-kontrakter indtil udløbet af disse kontrakter eller erstatningen af disse med ECB-kontrakter. Samtidig vil der blive ansat nye medarbejdere på ECB-kontraktvilkår. Det er derfor nødvendigt at træffe foranstaltninger med henblik på, at den gamle artikel 4a, som vedrører EMI, fortsat er gældende indtil den endelige dato for likvidationen af EMI, mens den nye artikel 4a, i henhold til hvilken fællesskabsskatten finder anvendelse på ECB-personalet, nødvendigvis skal træde i kraft på dagen for oprettelsen af ECB.

4. Denne udtalelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Frankfurt, den 6. april

Top