EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998Y0618(02)

Udtalelse fra Det Europæiske Monetære Institut på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 106, stk. 6, og artikel 109 F, stk. 8, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »traktaten«) og artikel 42 i ESCB- statutten om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om brug af statistiske data til fastsættelse af fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank (i det følgende benævnt »forslaget«)

OJ C 190, 18.6.1998, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/06/1998

31998Y0618(02)

Udtalelse fra Det Europæiske Monetære Institut på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 106, stk. 6, og artikel 109 F, stk. 8, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »traktaten«) og artikel 42 i ESCB- statutten om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om brug af statistiske data til fastsættelse af fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank (i det følgende benævnt »forslaget«)

EF-Tidende nr. C 190 af 18/06/1998 s. 0007 - 0007


UDTALELSE FRA DET EUROPÆISKE MONETÆRE INSTITUT på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 106, stk. 6, og artikel 109 F, stk. 8, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »traktaten«) og artikel 42 i ESCB-statutten om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om brug af statistiske data til fastsættelse af fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank (i det følgende benævnt »forslaget«) (98/C 190/06)

CON/98/15

1. Rådet for Den Europæiske Union anmodede i sin skrivelse af 6. marts 1998 om denne udtalelse og fremsendte med henblik herpå dokument KOM(97) 725 endelig udg. til EMI. Dokumentet indeholdt forslaget og begrundelsen. EMI er kompetent til at afgive en udtalelse i medfør af artikel 106, stk. 6, og artikel 109 F, stk. 8 i traktaten.

2. Formålet med dette forslag er at definere de regler, Kommissionen skal følge, når den tilvejebringer de statistiske data, der skal anvendes til fastsættelse af fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank (ECB). Disse regler omfatter definitionen, kildedataene og beregningsmetoden, som skal finde anvendelse på data vedrørende BNP og befolkningstal. De statistiske data skal af Kommissionen meddeles EMI, inden oprettelsen af ECB. Når ECB er blevet oprettet, skal den fastsætte fordelingsnøglen for sit kapitalindskud under anvendelse af disse data i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, i statutten for ESCB.

3. EMI er indforstået med de definitioner af BNP og befolkningstal, der er omhandlet i artikel 2-6. I modsætning til fastsættelsen af fordelingsnøglen for EMI, som var en engangsprocedure, der skulle gennemføres ved oprettelsen af EMI, skal vægtningen af de nationale centralbanker i fordelingsnøglen for ECB tilpasses hvert femte år efter oprettelsen af ESCB i overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, i statutten for ESCB. EMI tager til efterretning, at formålet med bestemmelserne i dette forslag også er - på grundlag af analogi - at regulere sådanne fremtidige tilpasninger.

4. EMI støtter princippet om, at Kommissionen (Eurostat) indsamler de statistiske data i overensstemmelse med de fastlagte procedurer. EMI lægger vægt på, at dataene valideres af nationale eksperter. EMI er indforstået med at befolkningstallene bør valideres af Udvalget for Det Statistiske Program, og at BNP-tallene bør valideres af det udvalg, som er omhandlet i artikel 6 i Rådets direktiv om harmonisering af fastlæggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser.

5. EMI er indforstået med, at forslaget ikke alene bør omhandle definitionen af og kilderne til »råmaterialet«, men også - af hensyn til konsekvens og nøjagtighed - metodologiske spørgsmål vedrørende samlingen af disse data. EMI er i denne henseende indforstået med de regler, der er defineret i artikel 7, 8 og 9 i forslaget. Af hensyn til den fulde overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser i statutten for ESCB ville det være ønskeligt, at ordene »i fordelingsnøglen« blev erstattet af ordene »i de data, der er omhandlet i denne afgørelse,« i artikel 8 og 9 i forslaget.

6. Med hensyn til artikel 10 forventer EMI endelig at modtage et fyldestgørende sæt af de data, der er omhandlet i forslaget, som det tidligere var tilfældet.

7. Denne udtalelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Frankfurt, den 6. april

Top