EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998Y0604(03)

Udtalelse fra Rådet for Det Europæiske Monetære Institut i overensstemmelse med artikel 109 l, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 50 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank er formanden, næstformanden og de øvrige direktionsmedlemmer for Den Europæiske Centralbank (ECB) blevet udnævnt på baggrund af en indstilling fra Rådet for Det Europæiske Fællesskab

OJ C 169, 4.6.1998, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31998Y0604(03)

Udtalelse fra Rådet for Det Europæiske Monetære Institut i overensstemmelse med artikel 109 l, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 50 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank er formanden, næstformanden og de øvrige direktionsmedlemmer for Den Europæiske Centralbank (ECB) blevet udnævnt på baggrund af en indstilling fra Rådet for Det Europæiske Fællesskab

EF-Tidende nr. C 169 af 04/06/1998 s. 0014 - 0014


UDTALELSE FRA RÅDET FOR DET EUROPÆISKE MONETÆRE INSTITUT i overensstemmelse med artikel 109 l, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 50 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank er formanden, næstformanden og de øvrige direktionsmedlemmer for Den Europæiske Centralbank (ECB) blevet udnævnt på baggrund af en indstilling fra Rådet for Det Europæiske Fællesskab (98/C 169/11)

1. Rådet for Det Europæiske Monetære Institut (EMI) blev i et brev af 2. maj 1998 fra formanden for Rådet bedt om at give dets udtalelse til en indstilling af samme dato fra Rådet for Det Europæiske Fællesskab til medlemsstaternes regeringer på stats- og regeringschefsniveau om følgende udnævnelser:

a) Willem Frederik Duisenberg som formand for Den Europæiske Centralbank for en periode på otte år

b) Christian Noyer som næstformand for Den Europæiske Centralbank for en periode på fire år

c) de øvrige medlemmer af direktionen for Den Europæiske Centralbank:

i) Otmar Issing for en periode på otte år

ii) Tommaso Padoa-Schioppa for en periode på syv år

iii) Eugenio Domingo Solans for en periode på seks år

iv) Sirkka Hämäläinen for en periode på fem år.

2. Rådet for EMI har noteret, at de foreslåede kandidater er personer, som er værdige i almindeligt omdømme, og som har professionel erfaring i monetære forhold eller bankvæsen.

3. Rådet for EMI har intet at indvende imod indstillingen af alle foreslåede kandidater med henblik på udnævnelse til medlem af direktionen for Den Europæiske Centralbank.

4. EMIs næstformand er blevet bedt om at videregive udtalelsen til statsoverhovederne af Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik og Republikken Finland.

5. Udtalelsen vil blive offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 5. maj 1998.

På EMI Rådets vegne

L. A. ROJO

Næstformand

Top