EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997Y0712(01)

Udtalelse fra Det Europæiske Monetære Institut vedrørende et ændret forslag til Rådets forordning (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

OJ C 211, 12.7.1997, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/1997

31997Y0712(01)

Udtalelse fra Det Europæiske Monetære Institut vedrørende et ændret forslag til Rådets forordning (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

EF-Tidende nr. C 211 af 12/07/1997 s. 0007 - 0007


UDTALELSE FRA DET EUROPÆISKE MONETÆRE INSTITUT (97/C 211/05)

I forbindelse med en høring foretaget af Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 104 C, stk. 14, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (herefter »traktaten«) vedrørende et ændret forslag til Rådets forordning (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

CON/97/09

1. Denne høring blev indledt af Rådet for Den Europæiske Union, der i forbindelse hermed fremsendte følgende dokumenter til Det Europæiske Monetære Institut (EMI): den 10. april 1997 dokument KOM(97) 117 indeholdende Kommissionens ændrede forslag til Rådets forordning (EF) med begrundelse herfor og den 23. april 1997 dokument 6931/2/97 indeholdende Kommissionens oprindelige forslag til Rådets forordning (EF) med de ændringer, der blev opnået ved politisk enighed i Rådet for Den Europæiske Union. EMI har i medfør af traktatens artikel 104 C, stk. 14, og artikel 109 F, stk. 8, ret til at blive hørt i forbindelse med dette spørgsmål.

2. Formålet med det ændrede forslag til forordning er yderligere at præcisere de i traktatens artikel 104 C fastsatte bestemmelser om gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Disse yderligere gennemførelsesbestemmelser, der skal supplere gennemførelsesbestemmelserne i protokol nr. 5 og i Rådets forordning (EF) nr. 3605/93, skønnes nødvendige for at øge troværdigheden og effektiviteten af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Dette mål skal navnlig nås ved at fastlægge klare frister for de forskellige stadier i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, ved at definere de »exceptionelle og midlertidige« forhold, under hvilke referenceværdien på 3 % for underskud kan overskrides, hvis procentdelen fortsat ligger tæt på referenceværdien, ved at fastlægge generelle bestemmelser om pålæggelse af sanktioner og ved yderligere at præcisere, hvilke økonomiske sanktioner der skal pålægges.

3. Traktaten anerkender, at budgetdisciplin er en nødvendig forudsætning i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union for at sikre prisstabilitet. Store budgetunderskud øger typisk inflationsforventningerne og bidrager til et uhensigtsmæssigt forhold mellem penge- og finanspolitikken. Budgetdisciplin er afgjort nødvendig for at beskytte Den Monetære Union mod en uhensigtsmæssig udvikling, der i sidste instans kan gøre det vanskelige at opnå en bæredygtig ikke-inflatorisk vækst i produktion og beskæftigelse. Traktatens artikel 104 C fastslår derfor, at medlemsstaterne (1) fra starten af tredje fase skal undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud, og indeholder bestemmelser om korrektion af en sådan situation, hvis den alligevel opstår - herunder muligheden for at gribe til sanktioner mod de EU-medlemsstater, der deltager i den fælles mønt.

4. EMI er enig i, at en yderligere præcisering af de relevante traktatbestemmelser i den afledte fællesskabsret er ønskelig for at sikre, at proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud både er troværdig og kan anvendes effektivt, så den derved får en egentlig afskrækkende virkning. EMI finder det ikke nødvendigt at afgive udtalelse om de specifikke bestemmelser i forslaget til forordning, men giver sin uforbeholdne støtte til de forskellige parters indsats for at styrke de nødvendige rammer for at sikre budgetdisciplinen i tredje fase.

5. Denne udtalelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

(1) Protokol nr. 11 indeholder undtagelsesbestemmelser for Det Forenede Kongerige.

Top