EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997F0719(02)

Rådets Retsakt af 19. juni 1997 om udarbejdelse af anden protokol til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser

OJ C 221, 19.7.1997, p. 11–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, GA, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 012 P. 95 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 012 P. 95 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 014 P. 140 - 140

31997F0719(02)

Rådets Retsakt af 19. juni 1997 om udarbejdelse af anden protokol til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser

EF-Tidende nr. C 221 af 19/07/1997 s. 0011 - 0011


RÅDETS RETSAKT af 19. juni 1997 om udarbejdelse af anden protokol til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (97/C 221/02)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION -

som henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel K.3, stk. 2, litra c),

som tager i betragtning, at medlemsstaterne med henblik på virkeliggørelsen af Unionens målsætninger betragter bekæmpelse af kriminalitet, der skader de Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, som et spørgsmål af fælles interesse, der falder ind under det samarbejde, som er indledt i henhold til traktatens afsnit VI;

som tager i betragtning, at Rådet ved retsakt af 26. juli 1995 (1) udarbejdede konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser som et foreløbigt instrument, der navnlig tager sigte på at bekæmpe svig, der skader disse interesser;

som tager i betragtning, at Rådet ved retsakt af 27. september 1996 (2) som næste skridt udarbejdede en protokol til nævnte konvention, der navnlig tager sigte på at bekæmpe bestikkelse, der involverer såvel nationale tjenestemænd som EF-tjenestemænd, og som skader eller vil kunne skade De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser;

som tager i betragtning, at konventionen bør suppleres med endnu en protokol, der navnlig vedrører juridiske personers ansvar, konfiskation, hvidvaskning af penge og samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen med sigte på at beskytte De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og beskytte personoplysninger i forbindelse hermed -

FASTSLÅR, at den hertil knyttede anden protokol, som repræsentanterne for unionsmedlemsstaternes regeringer har undertegnet dags dato, hermed er udarbejdet, og

ANBEFALER medlemsstaterne at vedtage denne protokol i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

Udfærdiget i Luxembourg, den 19. juni 1997.

På Rådets vegne

M. DE BOER

Formand

(1) EFT nr. C 316 af 27. 11. 1995, s. 48.

(2) EFT nr. C 313 af 23. 10. 1996, s. 1.

Top