EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997F0625(01)

Rådets retsakt af 26. maj 1997 om udarbejdelse på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union, af en konvention om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater

OJ C 195, 25.6.1997, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, GA, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 011 P. 195 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 011 P. 195 - 195
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 014 P. 119 - 119

In force

31997F0625(01)

Rådets retsakt af 26. maj 1997 om udarbejdelse på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union, af en konvention om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater

EF-Tidende nr. C 195 af 25/06/1997 s. 0001 - 0001


RÅDETS RETSAKT af 26. maj 1997 om udarbejdelse på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union, af en konvention om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (97/C 195/01)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

som henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel K.3, stk. 2, litra c),

som tager i betragtning, at medlemsstaterne anser forbedring af det retlige samarbejde for at være et spørgsmål af fælles interesse, som henhører under det samarbejde, der er indledt i henhold til traktatens afsnit VI,

som tager i betragtning, at der med henblik herpå bør udarbejdes en konvention om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, på baggrund af bestemmelserne i protokollen til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (1),

FASTSLÅR, at den vedføjede konvention, som repræsentanterne for unionsmedlemsstaternes regeringer har undertegnet dags dato, hermed er udarbejdet, og

ANBEFALER medlemsstaterne at vedtage den i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 1997.

På Rådets vegne

W. SORGDRAGER

Formand

(1) EFT nr. C 313 af 23. 10. 1996, s. 2.

Top