Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997E0625

97/625/FUSP: Fælles holdning af 15 september 1997 fastlagt af Rådet på grundlag af artikel J.2 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende restriktive foranstaltninger mod de personer i Bosnien-Hercegovina, der modarbejder fredsaftalerne

OJ L 259, 22.9.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/02/1998; ophævet ved 398D0196

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1997/625/oj

31997E0625

97/625/FUSP: Fælles holdning af 15 september 1997 fastlagt af Rådet på grundlag af artikel J.2 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende restriktive foranstaltninger mod de personer i Bosnien-Hercegovina, der modarbejder fredsaftalerne

EF-Tidende nr. L 259 af 22/09/1997 s. 0001 - 0002


FÆLLES HOLDNING af 15 september 1997 fastlagt af Rådet på grundlag af artikel J.2 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende restriktive foranstaltninger mod de personer i Bosnien-Hercegovina, der modarbejder fredsaftalerne (97/625/FUSP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel J.2, og

ud fra følgende betragtninger:

Den Europæiske Union arbejder for en fuldstændig gennemførelse af de fredsaftaler for Bosnien-Hercegovina, der blev undertegnet den 14. december 1995 i Paris;

det internationale samfund er fast besluttet på at træffe alle foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at straffe parter, der er ansvarlige for manglende overholdelse af de indgåede forpligtelser samt de frister, der blev aftalt på »fredsimplementeringsrådets« ministerkonference den 30. maj 1997 i Sintra;

Rådet mener, under hensyntagen til henstillingerne fra den høje repræsentant, at personer, der handler imod ånden i fredsaftalerne, skal formenes adgang til alle områder i Den Europæiske Unions medlemsstater;

Rådet forbeholder sig muligheden af at revidere eller udvide listen over de personer, der er nævnt i denne fælles holdning -

FASTLAGT FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

1. De personer, der er opført på listen i bilaget, nægtes indrejse i medlemsstaternes områder. Listen kan revideres, navnlig på grundlag af nye henstillinger fra den høje repræsentant.

2. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger, for at bestemmelserne i stk. 1 kan få virkning fra datoen for fastlæggelsen af denne fælles holdning.

3. Denne fælles holdning offentliggøres i Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. september 1997.

På Rådets vegne

J. POOS

Formand

BILAG

- MOMCILO KRAJISNIK

(Medlem af statspræsidiet; fødselsdato: 20. januar 1945)

- BORO BOSIC

(Medformand for ministerrådet; fødselsdato: 17. juni 1950)

- SPASOJE ALBIJANIC

(Minister for kommunikation og civile anliggender; fødselsdato: 25. maj 1955)

- GAVRO BOGIC

(Viceminister for udenrigshandel og økonomi; fødselsdato: 27. juli 1940)

- DRAGAN BOZANIC

(Viceudenrigsminister; fødselsdato: 9. april 1948)

Top