Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0685

97/685/EF: Kommissionens beslutning af 10. oktober 1997 om ændring af beslutning 92/160/EØF om områdeopdeling af visse tredjelande ved indførsel af enhovede dyr i forbindelse med indførsel af enhovede dyr fra Rusland (EØS-relevant tekst)

OJ L 287, 21.10.1997, p. 54–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 21 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 21 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 21 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 21 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 21 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 21 - 21
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 21 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 21 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 21 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/685/oj

31997D0685

97/685/EF: Kommissionens beslutning af 10. oktober 1997 om ændring af beslutning 92/160/EØF om områdeopdeling af visse tredjelande ved indførsel af enhovede dyr i forbindelse med indførsel af enhovede dyr fra Rusland (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 287 af 21/10/1997 s. 0054 - 0054


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 10. oktober 1997 om ændring af beslutning 92/160/EØF om områdeopdeling af visse tredjelande ved indførsel af enhovede dyr i forbindelse med indførsel af enhovede dyr fra Rusland (EØS-relevant tekst) (97/685/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (1), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens beslutning 92/160/EØF (2), senest ændret ved beslutning 97/350/EF (3), blev der foretaget områdeopdeling af visse tredjelande ved indførsel af enhovede dyr; denne områdeopdeling bygger på dyresundhedssituationen i det pågældende tredjeland;

de kompetente veterinærmyndigheder i Rusland har givet tilstrækkelig garanti for, at provinsen Kaliningrad i Den Russiske Føderation er fri for ondartet beskelersyge (dourine); beslutning 92/160/EØF må derfor ændres;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Ordet »Kaliningrad« indsættes efter ordene »Provinserne« i første led i delen vedrørende Rusland i bilaget til beslutning 92/160/EØF.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. oktober 1997.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 224 af 18. 8. 1990, s. 42.

(2) EFT L 71 af 18. 3. 1992, s. 27.

(3) EFT L 150 af 7. 6. 1997, s. 44.

Top