EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0030

Rådets direktiv 96/30/EF af 13. maj 1996 om ændring af direktiv 94/80/EF om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere

OJ L 122, 22.5.1996, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 175 - 175
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 175 - 175
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 60 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/30/oj

31996L0030

Rådets direktiv 96/30/EF af 13. maj 1996 om ændring af direktiv 94/80/EF om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere

EF-Tidende nr. L 122 af 22/05/1996 s. 0014 - 0014


RÅDETS DIREKTIV 96/30/EF af 13. maj 1996 om ændring af direktiv 94/80/EF om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 8 B, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Bilaget til Rådets direktiv 94/80/EF af 19. december 1994 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunalvalg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (3), indeholder en fortegnelse over primære lokale forvaltningsområder i hver enkelt medlemsstat;

efter Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse bør bilaget til direktiv 94/80/EF ændres, så det omfatter de primære lokale myndigheder i disse tre lande;

i henhold til akten vedrørende disse landes tiltrædelse gælder direktiv 94/80/EF for Ålandsøerne, hvor finske statsborgere, der ikke har regionalt borgerskab (hembygdsrätt), og statsborgere i andre medlemsstater er undergivet en betingelse hvad angår opholdsperiode for udøvelse af valgret og valgbarhed ved kommunale valg -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilaget til direktiv 94/80/EF tilføjes følgende:

»i Østrig:

Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien

i Finland:

kunta, kommun, kommun på Åland

i Sverige:

kommuner, landsting.«

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 1996.

På Rådets vegne

S. AGNELLI

Formand

(1) EFT nr. C 65 af 4. 3. 1996, s. 201.

(2) Udtalelse afgivet den 29. februar 1996 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(3) EFT nr. L 368 af 30. 12. 1994, s. 38.

Top