Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0536

96/536/EF: Kommissionens beslutning af 29. juli 1996 om fastsættelse af listen over de mælkebaserede produkter, for hvilke medlemsstaterne kan indrømme individuelle eller generelle undtagelser efter artikel 8, stk. 2, i direktiv 92/46/EØF, og om arten af de undtagelser, der gælder for fremstillingen af disse produkter (Tekst af betydning for EØS)

OJ L 230, 11.9.1996, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 389 - 392
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 389 - 392
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 389 - 392
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 389 - 392
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 389 - 392
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 389 - 392
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 389 - 392
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 389 - 392
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 389 - 392
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 202 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 202 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; ophævet ved 32006D0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/536/oj

31996D0536

96/536/EF: Kommissionens beslutning af 29. juli 1996 om fastsættelse af listen over de mælkebaserede produkter, for hvilke medlemsstaterne kan indrømme individuelle eller generelle undtagelser efter artikel 8, stk. 2, i direktiv 92/46/EØF, og om arten af de undtagelser, der gælder for fremstillingen af disse produkter (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 230 af 11/09/1996 s. 0012 - 0015


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 29. juli 1996 om fastsættelse af listen over de mælkebaserede produkter, for hvilke medlemsstaterne kan indrømme individuelle eller generelle undtagelser efter artikel 8, stk. 2, i direktiv 92/46/EØF, og om arten af de undtagelser, der gælder for fremstillingen af disse produkter (Tekst af betydning for EØS) (96/536/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter (1), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

Medlemsstaterne har meddelt Kommissionen listen over de produkter, for hvilke de anmoder om anvendelse af bestemmelserne i artikel 8, stk. 2, første afsnit, i direktiv 92/46/EØF, samt arten af de undtagelser, de anmoder om;

for at denne beslutning kan anvendes, er det nødvendigt at fastlægge nærmere, hvad der forstås ved udtrykket mælkebaserede produkter med traditionelle karakteristika efter artikel 8, stk. 2, i direktiv 92/46/EØF;

bestemte krav i direktiv 92/46/EØF kan skade fremstillingen af mælkebaserede produkter med traditionelle karakteristika;

eftersom undtagelserne i artikel 8, stk. 2, i direktiv 92/46/EØF er af forskellig art, bør det fastsættes, hvilke generelle og særlige krav der gælder for fremstillingen af et bestemt produkt, set i forhold til de risici, der kan gøre sig gældende for folkesundheden;

de undtagelser, medlemsstaterne har anmodet om, gælder normerne for rå mælk som råvare, de materialer, der kommer i berøring med produkterne, lagrings- og modningsrummene og de færdige produkter;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Efter artikel 8, stk. 2, i direktiv 92/46/EØF forstås, når denne beslutning anvendes, ved mælkebaserede produkter med traditionelle karakteristika, mælkebaserede produkter, der er:

- historisk anerkendte, eller

- fremstillet efter tekniske referencer eller fabrikationsmetoder, der er fastlagt ved regler eller registreret i den medlemsstat, hvor produktet traditionelt fremstilles, eller

- beskyttet ved en national, regional eller lokal lov i den medlemsstat, hvor produktet traditionelt fremstilles.

Artikel 2

Medlemsstaterne bemyndiges til at indrømme de virksomheder, der fremstiller bestemte mælkebaserede produkter med traditionelle karakteristika, individuelt eller generelt undtagelse fra de krav, der er fastsat i direktiv 92/46/EØF, bilag B, kapitel I, nr. 6, og i bilag C, kapitel III, nr. 2, for så vidt angår arten af de materialer, der indgår i det specifikke udstyr til tilberedning, indpakning og emballering af disse produkter.

Dette udstyr skal dog konstant holdes fuldstændig rent, og det skal regelmæssigt rengøres og desinficeres.

Listen over de produkter, som er omfattet af denne beslutning, er anført i bilaget.

Artikel 3

Medlemsstaterne bemyndiges til individuelt eller generelt at indrømme de virksomheder, der fremstiller oste med traditionelle karakteristika som beskrevet i artikel 1, undtagelse fra de krav, der er fastsat i direktiv 92/46/EØF, bilag B, kapitel I, nr. 2, litra a), b), c) og d), for så vidt angår lagrings- og modningsrummene for disse produkter.

Lagrings- og modningsrummene kan have geologisk naturlige vægge, og de kan have vægge, gulve, lofter og/eller døre, der hverken er glatte, uigennemtrængelige eller resistente, og som ikke er forsynet med lys belægning eller ikke består af uforanderlige materialer. På grund af den særlige flora, der er forbundet med stedet, skal hyppigheden og arten af rummenes rengøring og desinficering være tilpasset denne form for aktivitet.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 268 af 14. 9. 1992, s. 1.

BILAG

Liste over mælkebaserede produkter med traditionelle karakteristika, for hvilke fremstillingsvirksomhederne kan få indrømmet undtagelser fra de krav, der er fastsat i direktiv 92/46/EØF, bilag B, kapitel I, nr. 6, og bilag C, kapitel III, nr. 2

DANMARK

Dansk Baski

Dansk Brick Ost

Dansk Butterkäse

Dansk Cheddar

Dansk Cheshire

Dansk Colby

Danbo

Dansk Double Gloucester

Dansk Edam

Elbo

Dansk Emmentaler

Esrom

Dansk Fontal

Dansk Fontina

Fynbo

Dansk Gouda

Dansk Grana

Dansk Gruyer

Havarti

Dansk Herregårdsost

Dansk Hingino

Dansk Hushållsost

Dansk Kashkaval

Dansk Kasseri

Dansk Kefalotiri

Dansk Krydderiost

Dansk Leicester

Maribo

Molbo

Dansk Mynster

Dansk Muenster

Dansk Præstost

Dansk Saint Paulin

Samsø

Svenbo

Tybo

Regatto

Danablu

TYSKLAND

Romonte - Typ Grana

Gouda

Käse vom Typ Maasdamer

Rottaler - Typ Maasdamer

Asiago - nach italienischer Art

Kefalotyri - nach griechischer Art

Münsterkäse

Weißlacker

Tilsiter

Edelpilzkäse

Niederrheiner Edamer

Moyländer

Allgäuer Bergkäse

Emmentaler

Steppenkäse

Esrom

Chester

Montasio

Santa Anna

Käse vom Typ Fontal

Diplomat

Höhlentilsiter

Roviner - Typ Maasdamer

Trollskär - Typ Maasdamer

Valiner

Käse vom Typ Parmesan

Parmesan

Niederrheiner Gouda

Alpsberg - Typ Maasdamer

Asmonte - nach italienischer Art

Asiago - nach italienischer Art

Latteria - nach italienischer Art

Romadur

Archontiko - nach griechischer Art

Limburger

Steinbuscher

Butterkäse

Krömer

Edamer

Rheindammer

Fresendammer

Allgäuer Emmentaler

Bergkäse

Weinkäse

Biarom

Speghetti

Carnia

Duramont - Typ Parmesan

Nordländer

Grüntener

Innperle

Tegernauer

Urtaler

GRÆKENLAND

ÃñáâéÝñá ÁãñÜöùí

ÃñáâéÝñá ÍÜîïõ

ÃñáâéÝñá ÊñÞôçò

Êåöáëïôýñé

ÊåöáëïãñáâéÝñá

Ëáäïôýñé ÌõôéëÞíçò

ÌðÜôæïò

ÖïñìáÝëëá ÁñÜ÷ïâáò Ðáñíáóóïý

ÊáóÝñé

ÓöÝëá

Óáí Ìé÷Üëç

Ìåôóïâüíå

Âéêôþñéá Èåóóáëïíßêçò

ÖÝôá

ÔåëåìÝò

ÊïðáíéóôÞ

ÊáëáèÜêé ËÞìíïõ

Ãáëïôýñé

Áíåâáôü

Êáôßêé Äïìïêïý

Ðçêôüãáëï ×áíßùí

Áíèüôõñïò

Ìáíïýñé

ÌõæÞèñá

ÎõíïìõæÞèñá ÊñÞôçò

Ðáñáäïóéáêü ðñüâåéï Þ áãåëáäéíü ãéáïýñôé

Ãéáïýñôé óôñáããéóôü Þ óáêïýëáò

SPANIEN

Queso de Aracena

Queso de oveja de Sierra de María

Queso de Cádiz

Queso de Calahorra

Queso de Grazalema

Queso de Málaga

Queso de Pedroches

Queso de Sierra Morena

Queso de Alhama de Granada

Queso de Almería

Queso la Tiñosa

Queso de las Alpujarras

Queso de los Montes S. Benito

Queso de las Serranías de Jaén

Queso de Ronda

Queso Afuega'l Pitu

Queso Beyos

Queso de Buelles

Queso de Cabrales

Queso Casín

Queso Gamonedo

Queso Genestoso

Queso Peñamellera

Queso de la Peral

Queso Porrúa

Queso de Tabornera

Queso Urbíes

Queso Vidiago

Dulce de leche

Queso de Abredo

Queso Bota

Queso de la Fuente

Queso de Miranda

Queso de Pría

Queso de Taramundi

Queso la Peña

Queso Valdesano

Queso Valle de Narcea

Queso de Mahón

Queso mallorquín

Queso de Formentera

Queso de Ibiza

Queso de Menorca

Queso conejero

Queso Flor de Guía

Queso La Gomera

Queso de Gran Canaria

Queso Herreño

Queso Majorero

Queso Palmero

Queso de Tenerife

Queso fresco de Canarias

Queso ahumado de Aliva

Queso Picón

Quesuco

Queso Bejes-Treviso

Queso de Cantabria

Queso artesanal de Cantabria

Quesuco de Liébana

Queso manchego

Queso de Oropesa

Queso Valdeón-Picos de Europa

Queso Garrotxa

Queso Montsec

Queso de la Selva

Queso Serrat

Queso de Tupí

Queso del Valle de Arán

Queso L'Alt Urgell-Cerdanya

Queso del Berguedà

Queso del Pallars Jussà

Queso artesanal de Catalunya

Queso de Acchuche

Queso de Cáceres

Queso Gata-Hurdes

Queso Ibores

Quesilla

Queso de la Serena

Queso de la Siberia

Torta del Casar

Queso de la Vera

Queso de Arzúa

Queso Cebreiro

Queso tetilla

Queso país

Queso San Simón

Queso Camerano

Queso puro de oveja Campo Real

Queso de cabra del Guadarrama

FRANKRIG

Camembert de Normandie

Bleu d'Auvergne

Brie de Melun

Brie de Meaux

Coulommiers

Chaource

Emmental

Époisses

Pont-l'Évêque et Livarot

Mont d'Or

Langres

Maroilles

Bleu de Gex

Munster Géromé

Bleu des Causses

Roquefort

Fromages traditionnels de Corse

Brocciu

Neufchâtel

Fourme d'Ambert ou Fourme de Montbrison

Chevrotin des Aravis

Fromages de chèvre »Sèvre et Belle«

Chabichou du Poitou

Pouligny-Saint-Pierre

Sainte-Maure de Touraine

Saint-Nectaire

Morbier

Laguiole

Cantal

Reblochon

Tomme de Savoie

Beaufort

Abondance

Comté

Salers

Ossau-Iraty

ITALIEN

Raschera

Murazzano

Castelmagno

Pecorino sardo

Fiore sardo

Ragusano

Robiola di Roccaverano

Quartirolo lombardo

Pecorino siciliano

Toma piemontese

Asiago

Fontina

Grana padano

Parmigiano reggiano

Montasio

Mozzarella di bufala

Pecorino romano

Pecorino toscano

Taleggio

Caciotta di Urbino

Gorgonzola

ØSTRIG

Bergkäse

Alpkäse

Emmentaler

PORTUGAL

Queijo de Azeitão

Queijo de Castelo Branco

Queijo de Évora

Queijo de Nisa

Queijo Serpa

Queijo Serra da Estrela

Queijo Terrincho

Queijo de cabra alentejano

Queijo de cabra do Nordeste Algarvio

Queijo de cabra serrano transmontano

Queijo amarelo da Beira Baixa

Queijo mestiço

Queijo picante da Beira Baixa

Queijo Rabaçal

Queijo do Corvo

Queijo da Ilha

Queijo do Pico

Queijo S. Jorge

SVERIGE

Stureost

Svecia

Gouda

Port Salut

Kavaljer

Gräddost

Pizzaost

Top