EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0400

96/400/EF: Kommissionens beslutning af 19. juni 1996 om en dispensationsanmodning fra Italien i henhold til artikel 8, stk. 2, litra c), i Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (Kun den italienske udgave er autentisk)

OJ L 164, 3.7.1996, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/400/oj

31996D0400

96/400/EF: Kommissionens beslutning af 19. juni 1996 om en dispensationsanmodning fra Italien i henhold til artikel 8, stk. 2, litra c), i Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (Kun den italienske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 164 af 03/07/1996 s. 0021 - 0021


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19. juni 1996 om en dispensationsanmodning fra Italien i henhold til artikel 8, stk. 2, litra c), i Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (Kun den italienske udgave er autentisk) (96/400/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 95/54/EF (2), særlig artikel 8, stk. 2, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har den 27. februar 1996 modtaget en dispensationsanmodning af 23. februar 1996 indgivet af Italien; anmodningen indeholdt de i nævnte artikel 8, stk. 2, litra c), krævede elementer, anmodningen omhandlede montering af en tredje stoplygte, medtaget i kategori ECE S3 ved ECE-regulativ nr. 7 (udstedt af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa), på en køretøjstype og tre varianter af denne type efter reglerne i ECE-regulativ nr. 48;

det anføres, at bestemmelserne i Rådets direktiv 76/758/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter og stoplygter på motordrevne køretøjer og på påhængskøretøjer dertil (3), senest ændret ved Kommissionens direktiv 89/516/EØF (4), og i Rådets direktiv 76/756/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer og påhængsvogne dertil (5), senest ændret ved Kommissionens direktiv 91/663/EØF (6), ikke opfyldes af sådanne stoplygter og monteringen af dem, hvilket er korrekt; beskrivelserne af prøver og prøveresultater samt overensstemmelsen med ECE-regulativ nr. 7 og 48 garanterer imidlertid, at sikkerhedsniveauet er tilfredsstillende;

de pågældende EF-direktiver vil blive ændret, således at produktion og montering af sådanne stoplygter bliver tilladt;

den i denne beslutning fastsatte foranstaltning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling, som er nedsat ved direktiv 70/156/EØF -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Italiens anmodning vedrørende dispensation for produktion og montering af en tredje stoplygte, medtaget i kategori ECE S3 ved ECE-regulativ nr. 7, og monteret på den omhandlede køretøjstype og dennes tre varianter, i overensstemmelse med ECE-regulativ nr. 48, imødekommes.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juni 1996.

På Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 42 af 23. 2. 1970, s. 1.

(2) EFT nr. L 266 af 8. 11. 1995, s. 1.

(3) EFT nr. L 262 af 27. 9. 1976, s. 54.

(4) EFT nr. L 265 af 12. 9. 1989, s. 1.

(5) EFT nr. L 262 af 27. 9. 1976, s. 1.

(6) EFT nr. L 366 af 31. 12. 1991, s. 17.

Top